För att på ett opartiskt sätt kunna hjälpa beställare, konsulter, entreprenörer & tillverkare av utrustningar & konstruktioner har YtskyddsAkademien startats.

Inget företag, organisation eller institut besitter de spetskompetenser som YtskyddsAkademien när det gäller att renovera, ytskydda & förstärka metall & betong.

De som är medlemmar i YtskyddsAkademin har:

  • Minst 20 års yrkesvana i sitt specifika spetskompetens område
  • Bevisat unika kunskaper genom att dokumenterat kunna spara tid, pengar, energi och miljöpåverkan åt en mängd uppdragsgivare
  • Ingen ”låsning” till någon specifik produktleverantör utan kan rekommendera bästa möjliga företag till uppdragsgivaren
  • Inga svårigheter med att arbeta över kunskapsgränserna som mål att öka hållbarheten och förbättra kapitalvården