Skip to main content

HEDERSMEDLEMMAR


KRITERIER FÖR ATT BLI INVALD SOM HEDERSMEDLEM I YTSKYDDSAKADEMIEN:

  • Ålder över 60 år och minst 30 års erfarenhet inom sitt kunskapsområde
  • Under 60 år och minst 20 års erfarenhet inom sitt kunskapsområde
  • Bevisat unika kunskaper genom att dokumenterat kunnat spara tid, pengar, energi och miljöpåverkan åt en mängd uppdragsgivare
  • En välrenommerad person inom sin bransch
  • Inga svårigheter med att arbeta över kunskapsgränserna för att på detta sätt kunna optimera ytskyddet

NÅGRA AV HEDERSMEDLEMMARNA:

Tommy Thörn

0706 57 57 88
tommy.thorn@ysa.email

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall först i Sverige och sedan i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper/kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga ytskydd.

Bara renoveringen och ytskyddet genom kompositmaterialen har bevisligen sparat hundratals miljoner åt sina kunder i Sverige.

För att ge så många människor som möjligt chansen att få information och kunskap om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall startades Ytskyddsdagarna 2011 som är en årligt återkommande mötesplats för institut, organisationer, beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Håkan Forsberg

070 575 89 99
hakan.forsberg@ysa.email

Ytskyddsakademien sökte efter en person med verklig spetskompetens gällande golv och blev rekommenderade av både CBI Betonginstitutet och SSG Standard Solution Group att kontakta Håkan Forsberg.

Vi som haft äran att arbeta med Håkan förstår varför han blev rekommenderad av både CBI och SSG då Håkan har verklig spetskompetens golv.

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv.

Håkan arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall och erbjuder beskrivning, kontroller, provning, inspektion och utredningsuppdrag samt utbildningar.

Håkan arbetar Internationellt genom deltagande i CEN, för SS EN-, EFNARC- standard som expert och ger bidrag i branschsamverkan och samarbetsorganisationer sedan 1984 och kapitelutredare i AMA/RA – Hus alltsedan 90-talet.

Håkan är auktoriserad besiktningsman för AFG och deltar i SBUF- projekten: ”Parkeringsdäck”.

Kurt Fredriksson

070-6375701
kurt.fredriksson@ysa.email

Kurt Fredriksson har under 44 år byggt en verklig spetskompetens gällande:

  • rostskyddsmålning
  • plåtmålning
  • målning av tak & fasader
  • industriellt träskydd.

Kurt har ett stort nätverk inom allt inom ytskyddande målning och har initierat och deltagit i framtagandet av Svensk Standard för Plåtmålning/tak, SS 1840-serien samt deltagit i CEPE (EU för Rostskyddsstandarder).
Kurt har arbetat i hela Europa med Rostskydd och Metallmålning och representerat Sveriges Färgfabrikanter i Swerea Kimab (f.d Korrosionsinstitutet ). Kurt har också medverkat i styrgrupp för framtagning av Certifiering av Industriellt Målade Paneler CMP.
Kurts befattningar inom färgindustrin har varit Produktchef, Försäljningschef, Business Development Director och VD.

Entreprenörens utmaningar
Korrosivitetsklass
Plåttakmålning
Skador på rostskyddsmålning
Öresundsbron

Ylva Edwards

0702-349470
ylva.edwards@ysa.email

Ylva Edwards har under 40 års arbete byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Exempel på detta är parkeringsdäck, gröna tak, simhallar, broar, biologiska behandlingsanläggningar, virkestorkar, stallar m m.

Ylva är tekniskt doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad.

Roger Karlsson

070 662 74 79
roger.karlsson@sweco.se

Sveriges första certiferade Frosio Inspektör som sedan 1975 varit involverad i tillverkning och kontroll av stålkonstruktioner och ytbehandlingar.

De större kunderna har varit och är Vattenfall, Sjöfartsverket, Trafikverket samt Svenska Kraftnät. Roger har utformat målningsspecifikationer åt Vattenfall Vattenkraft och Sjöfartsverket. Deltagit i Elforsk arbete med målningshandboken samt varit författarteam och referensgrupp av framtagandet Handbok i Rostskyddsmålning.

Bättre konstruktion kan minska brounderhåll

Greger Sohlman

greger.sohlman@ipmnorden.com
070-305 65 50

Greger Sohlman har sedan slutet av 80-talet drivit egna entreprenadföretag och sedan några år VD på IPM Norden AB.

Gregers spetskompetensen är att finna bästa lösningen för kunderna när det gäller att renovera och ytskydda befintliga utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Kunder har varit, och är fortfarande, stålverk, pappersbruk, gruvor, VA-Verk, kemikaliefabriker etcetc över hela Sverige.

Lösningarna har inneburit inbesparingar för beställarna på miljontals kronor och även minskad energiförbrukning med GWH / år.

Greger är av många ansedd som ett tekniskt geni och har utfört entreprenadarbeten som inget annat företag har klarat av.

Peter Tilder

Växel +46 (0)8 771 73 44
Mobil +46 (0)708 771 734
peter.tilder@allblastring.se
https://allblastring.se

Peter Tilder är projektledare och VD på Allblästring och han har mer än 25 års erfarenhet av blästring och rostskyddsmålning.

Under sina 25 år inom rostskyddsbranschen har han visat på verklig spetskompetens och innovativ förmåga att använda nya teknologier och material för att åstadkomma bästa möjliga renovering.

Peter är Frosio Inspektör Rostskydd Level III och även certifierad rostskyddsmålare samt har flera andra certifieringar inom ytskydd. 

Med stöd av Peters unika kunskaper får beställarna ytskyddsbehandlingar med minimal miljöpåverkan.

Peter stöttar anläggningsägare i kontinuerligt underhåll och renovering  av konstruktioner för att på detta sättet öka livslängden

Söderströmsbron

Tony Splatt

0049 176 70763396
ynotsplatt@yahoo.se

Tony Splatt har gedigen internationell erfarenhet av höghöjdsarbeten med rostskydd på vindkraft/förnybar energi och offshore.

Tony är certifierad Frosio Inspektör Rostskydd Level 3 samt Rope Acces Level 3.

Tonys egna ord:  ”Jag når dit andra inte når”

Johnny Nyberg

Telephone +46 (0)418 411 900
Direct +46 (0)418 444 991
johnny.nyberg@3ccc.se
www.3ccc.se

Johnny Nyberg har i mer än 33 års tid utvecklat, designat och levererat katodiska korrosionsskydd vilket är moderna och ekonomiskt fördelaktiga alternativ med liten miljöpåverkan.

Metoden är elektrokemisk och förlänger livslängden hos stålkonstruktioner i mark/vatten/eller betong vid reparation eller nybyggnation och systemen möjliggör också övervakning och kontroll av korrosion. 

Johnny har under sina 33 år varit med och levererat korrosionsskydd till kraftverk, industrier, hamnar, rörledningar, p-hus och broar i Sverige och övriga världen.

Tony Ahnelöv

0708-932784
tony@ahnelovsindustrimalning.se
www.ahnelovsindustrimalning.se

Tony Ahnelöv är 3:e generationens industrimålare och driver idag Ahnelövs industrimålning i Arlöv utanför Malmö.  

Tony har gått den långa internutbildningen där han varit blästrare, sprutmålare, pulverlackerare, entreprenadarbetare, arbetsledare vilket är en stor fördel i hans roll som VD då han själv har arbetat på alla stationer. 

Tony är utbildad diplommålare och certifierad Frosio Inspektör Rostskydd Level III och sitter med som suppleant i styrelsen för auktorisationen för rostskyddsmålning.

Tonys driv är att hitta innovativa och effektiva lösningar för att finna bästa möjliga lösningar för beställarna

Magnus Arvidsson

Lunda Trädgårdsmästarebostaden
643 91 Vingåker
Tel  +46709-23 53 24
magnus.arvidsson@wingafield.se
www.wingafield.se

Magnus Arvidsson har arbetat med svets och stålkontroller i över 20 år och har sett det mesta som kan bli fel gällande svetsförband och utbildar tillverkare av stålkonstruktioner, svetsare m.fl så att fel inte skall uppstå.

Magnus är certifierad International Welding Inspector samt Frosio Inspektör Rostskydd Level 3

Artikel om vikten av svetskontroll

Anders Brink

Tel: +46 8 590 750 35
Dir: +46 8 590 750 36
Mob: +46 70 373 25 18
Anders.Brink@tellomaskin.se
www.tellomaskin.se

Anders Brink har under 30 år arbetat med maskiner för kolsyrebläster/torr-is blästring, sandblästermaskiner och färgsprutor.

Han är en av de mest kunniga i Sverige då det gäller kolsyreblästring då han arbetat med denna metod i längre tid än de flesta. Det unika och bra med Anders är att han har kunskap om många förarbetsmetoder så han vet när det är lämpligt och olämpligt att använda de olika teknikerna. Han är också innovativ och har lyckats få fram kolsyremaskiner som också kan göra profil i metall vilket var omöjligt bara för några år sedan.

Anders egna ord:
‘Jag är ganska bra på att tala om för människor vilka olika metoder som ska användas vid olika typer av blästring. Jag har ju jobbat i över 30 år med blästerutrustningar av olika slag, så nåt har man väl lärt sig.’

Charlotte Persson

AFRY
076 135 99 19
charlotte.persson@afry.com

Charlotte Persson arbetar på AFRY och är sedan 25 år certifierad FROSIO Inspektör Rostskydd Level III.
Charlotte arbetar med kvalitetsstyrande verksamhet inom olika typer av ytbehandlingar och uppdragsgivare är bl.a kärnkraftverk, pappers- och massabruk, vattenkraft, infrastruktur, broar, kraftledningar.
Charlotte är ordförande i branschorganisationen Auktorisation för Rostskyddsmålning i Sverige samt är också utbildningsledare för utbildningen Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare (tidigare Diplommålare).

Förebyggande arbete med korrosionsskydd i den stora utbyggnaden av värö bruk
Artikel om Eldsjälen
Ytbehandlingsspecialist

Jan Hellstedt

0734 30 74 98
jan.hellstedt@siu.se

Svensk Industriutveckling AB
Skiftesvägen 35
563 22 Gränna
www.siu.se

Jan Hellstedt grundade Svensk industriutveckling AB ( SIU ) och har i över 35 år arbetat med att renovera, ytskydda utrustningar och konstruktioner i betong & metall.

Hans främsta egenskaper är att alltid ligga i framkant av den tekniska utvecklingen gällande metoder, material och maskiner inom ytskyddsbranschen. 

Jan var den som var med och tog in Sponge ”dammfria” blästring i Sverige och tack vare hans investeringar så har många pappersbruk, vattenkraftverk, kärnkraftverk, fastighetsverk m.fl. kunnat utföra kvalitativa förarbeten och därmed kunna uppnå maximal livslängd på rostskyddet.

Jan var en av de som introducerade kompositteknologin i Sverige i början av 90-talet. Tio tusentals renoveringar har skett av betong och metall sedan dess och det finns bevis på att kompositteknologin sparat GWh och miljontals kronor hos enskilda beställare.
Kompositerna är inte rätt teknologi att använda överallt utan Jan har också kunskap om var bl.a epoxi, kompositbeläggningar, gummi, kolfiber-förstärkning, impregnering, hydrofobering, kristallisering, sprickinjektering,  polyurea, cementbaserade och polymerförstärkta produkter m.m. är lämpliga och inte lämpliga att använda är kunder som Jan varit med och hjälpt att finna det lämpliga ytskyddet för att öka livslängden på betong och metall är bl.a. gruvor, cementfabriker, fastighetsbolag, kärnkraftverk, pappersbruk, VA-Verk, KraftVärmeVerk och processindustrin.

Albin Hellstedt

0734 28 24 38
albin@siu.se

Svensk Industriutveckling AB
Skiftesvägen 35
563 22 Gränna
www.siu.se

Albin Hellstedt VD på Svensk industriutveckling AB ( SIU ) har med sina drygt 20 år i branschen lång erfarenhet av att renovera, ytskydda utrustningar och konstruktioner i betong & metall.
Hans främsta egenskaper är att alltid ligga i framkant av den tekniska utvecklingen gällande metoder, material och maskiner inom ytskyddsbranschen.
För att kunna renovera och ytskydda betong och metall med Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID har Albin byggt upp ett nätverk av kunniga personer runt om i Världen. Detta för att kunna få ta del av kunskap från personer som arbetat med renoveringar i 30-40 års tid och i många länder Världen över.
Dessa personer med unika spetskompetenser har gjort att Albin kunnat arbeta med många olika leverantörer för att på detta sätt kunna använda den teknologi som är bäst för beställaren.
Några av de teknologier som Albin har kunskap om var de är lämpliga och inte lämpliga att använda är bl.a. epoxi, kompositbeläggningar, gummi, kolfiber- förstärkning, impregnering, hydrofobering, kristallisering, sprickinjektering, polyurea, cementbaserade och polymerförstärkta produkter m.m. Albin har också varit med om att arbeta fram var de miljövänligare förarbetsmetoderna Sponge”dammfria” blästring och RPR Induktion är lämpligt och olämpligt att använda. Kunder som Albin varit med och hjälpt att finna det lämpliga ytskyddet är bl.a. fastighetsbolag, kärnkraftverk, pappersbruk, VA-Verk, KraftVärmeVerk och processindustrin.

Kurt Vuolikanen

Stålblästring i Uppland AB
0709-544 528
kurt@stalblastring.se

Kurt Vuolikanen har över 35 års erfarenhet inom blästring och rostskyddsmålning.

Under sin karriär i rostskyddsbranschen har han utvecklat spetskompetens inom förbehandling och applicering av en mängd olika rostskydds- och brandskyddsfärger.
Hans expertis har använts i ytskyddsprojekt för bl.a koksgasledningar, stålkonstruktioner, räcken, parkeringshus och broar.

Bland hans beställare återfinns företag och organisationer såsom Billerud och SCA, SSAB, Arlanda, Infracity Upplands Väsby, Trafikkontor, Friends Arena samt tågstationer. Även företag som LW Smide, Libro Stålteknik, Larssons Svets, Alwerco och MI Smide har anlitat hans tjänster.

Tobias Hildorzon

SBK Spännbalkskonsult
0709 356 001
tobias.hildorzon@spannbalk.se

Tobias Hildorzon har arbetat inom byggbranschen i 20 års tid och fokuserat på hårdbetongens lämpliga och ekonomiska användningsområden.
I företaget SBK där Tobias arbetar finns hög kompetens och mycket stor erfarenhet i kunskapsområdet då man har utvecklat och arbetat med hårdbetong i över 30 år.