Hedersmedlemmar

Kriterier för att bli invald som hedersmedlem i YtskyddsAkademien:

 • Ålder över 60 år
 • Minst 20 års erfarenhet inom specifikt arbetsområde
 • Bevisat unika kunskaper genom att dokumenterat kunnat spara tid, pengar, energi och miljöpåverkan åt en mängd uppdragsgivare
 • En välrenommerad person inom sin bransch
 • Inga svårigheter med att arbeta över kunskapsgränserna för att på detta sätt kunna optimera ytskyddet

Tommy Thörn

0706 57 57 88
tommy.thorn@ysa.email

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall först i Sverige och sedan i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper/kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga ytskydd.

Bara renoveringen och ytskyddet genom kompositmaterialen har bevisligen sparat hundratals miljoner åt sina kunder i Sverige.

För att ge så många människor som möjligt chansen att få information och kunskap om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall startades Ytskyddsdagarna 2011 som är en årligt återkommande mötesplats för institut, organisationer, beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Arne Finman

070 494 48 11
arne.finman@ysa.email

Arne Finman är ordförande i Ytskyddsakademien och har arbetet med färg och ytbehandlingar under nästan 50 år. Har fortsatt i eget bolag, Finman Färgkonsult AB.

Under sina år i branschen har han skaffat sig stor kunskap om:

 • Olika ytbehandlings material och system för skydd i svåra miljöer
 • Förbehandlingsmetoder med deras för och nackdelar
 • Appliceringsmetoder lämpliga för alla tänkbara tillämpningar
 • Kontroller, utbildad Frosio inspektör
 • Utbildar och undervisar hos företag och organisationer
 • Upprättar målnings standarder

Bo Malmberg

070-4821785
bo.malmberg@ysa.email

Bo Malmberg har arbetat inom WSP Group under många år och driver idag eget konsultföretag BetoTec AB.

Bosse har under 35 år byggt upp sin spetskompetens inom:

 • Statusundersökning och val av reparationsmetoder för betongkonstruktioner
 • Projektering, Upphandling och Byggledning av reparationsåtgärder av betongkonstruktioner
 • Fiberarmerade betongkonstruktioner
 • Sprutbetong
 • Industrigolv
 • Spricksäkerhetsåtgärder och sprickorsaksbedömningar av betongkonstruktioner
 • Fuktsäkerhetsbedömningar och åtgärder för byggnadskonstruktioner

Håkan Forsberg

070 575 89 99
hakan.forsberg@ysa.email

Ytskyddsakademien sökte efter en person med verklig spetskompetens gällande golv och blev rekommenderade av både CBI Betonginstitutet och SSG Standard Solution Group att kontakta Håkan Forsberg.

Vi som haft äran att arbeta med Håkan förstår varför han blev rekommenderad av både CBI och SSG då Håkan har verklig spetskompetens golv.

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv.

Håkan arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall och erbjuder beskrivning, kontroller, provning, inspektion och utredningsuppdrag samt utbildningar.

Håkan arbetar Internationellt genom deltagande i CEN, för SS EN-, EFNARC- standard som expert och ger bidrag i branschsamverkan och samarbetsorganisationer sedan 1984 och kapitelutredare i AMA/RA – Hus alltsedan 90-talet.

Håkan är auktoriserad besiktningsman för AFG och deltar i SBUF- projekten: ”Parkeringsdäck”.

Kurt Fredriksson

070-6375701
kurt.fredriksson@ysa.email

Kurt Fredriksson har under 44 år byggt en verklig spetskompetens gällande:

 • rostskyddsmålning
 • plåtmålning
 • målning av tak & fasader
 • industriellt träskydd.

Kurt har ett stort nätverk inom allt inom ytskyddande målning och har initierat och deltagit i framtagandet av Svensk Standard för Plåtmålning/tak, SS 1840-serien samt deltagit i CEPE (EU för Rostskyddsstandarder).

Kurt har arbetat i hela Europa med Rostskydd och Metallmålning och representerat Sveriges Färgfabrikanter i Swerea Kimab (f.d Korrosionsinstitutet ). Kurt har också medverkat i styrgrupp för framtagning av Certifiering av Industriellt Målade Paneler CMP.

Kurts befattningar inom färgindustrin har varit Produktchef, Försäljningschef, Business Development Director och VD.

Ylva Edwards

0702-349470
ylva.edwards@ysa.email

Ylva Edwards har under 40 års arbete byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Exempel på detta är parkeringsdäck, gröna tak, simhallar, broar, biologiska behandlingsanläggningar, virkestorkar, stallar m m.

Ylva är tekniskt doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad.

Åke West

073 025 73 73
ake.west@ysa.email

Åke West har många års bakgrund från stålindustrin där fokus legat på processteknik och marknadsföring av metallurgiska processer. Sedan 2003 har Åke jobbat uteslutande med slitageskydd och driver sedan 2009

företaget CW MaterialTeknik AB (CWMT) tillsammans med en av sina söner. CWMT tillverkar slitskyddad utrustning och tillhandahåller också slitskyddande material som keramik, kompositer och hårdmetaller. Vidare utför CWMT slitskyddande underhållsjobb ute på industrin där även installation och montage av utrustning ingår.

Kontakt

ADRESS

Ytskyddsakademien i Sverige AB
c/o Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

TELEFON

031-22 25 60

E-POST

tommy.thorn@ysa.email

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.