Kontakt

ADRESS

Ytskyddsakademien Sverige
Fabriksgatan 25
402 25 Göteborg

TELEFON

0706 57 57 88

E-POST

tommy.thorn@ysa.email

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.

Kunskapsförmedling hur detta är möjigt sker genom utbildningar och rådgivningar åt de beställare, konsulter, entreprenörer, tillverkare m.fl som så önskar.