Dataskyddspolicy

Riktlinjer för Ytskyddsakademien AB personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Ytskyddsakademien AB med org nr 556923-7604 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Ytskyddsakademien på olika sätt så kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina kontaktuppgifter:

 • Du deltager i någon av Ytskyddsakademiens konferenser, utbildningar eller mässor
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar som t.ex www.ytskyddsakademien.se, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Du registrerar dig som medlem eller kunskapssupport
 • För fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål
 • För marknadsföringsändamål eller kundservice

Vilka uppgifter lagrar ni?

Företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer och mailadress.

Lämnar ni ut uppgifterna till tredje part?

Ja vi lämnar ut uppgifterna till tredje part för att kunna informera de som är intresserade av Ytskyddsakademiens aktiviteter såsom konferenser, utbildningar och mässor. Biträdesavtal tecknas med tredje part.

Kan jag få mina uppgifter borttagna?

Ja du kan få alla dina uppgifter borttagna. Det är bara att kontakta Ytskyddsakademien på info@ytskyddsakademien.se

Hur länge sparas mina uppgifter?

Medlemmarnas uppgifter finns kvar i våra register så länge du är medlem och övriga personer 1 år.

Avtal och rättslig förpliktelse

Om du exempelvis är medlem i Ytskyddsakademien så är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan också handla om annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, som kräver at vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse

I vissa fall har Ytskyddsakademien ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

 • Marknadsföra våra kunskaper för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare
 • Genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är medlemmar
 • Förbättra och analysera hur våra sociala plattformar fungerar
 • Administrera medlemmarnas arbete
 • Behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser
 • Kommunicera förändringar i Ytskyddsakademiens villkor och policydokument

Samtycke

I de fall som du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss:

Ytskyddsakademien Sverige AB
Box 5273
402 25 Göteborg

Telefon: 0706 57 57 88

Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som Ytskyddsakademien har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra i dina personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot Ytskyddsakademiens personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till

Ytskyddsakademien Sverige AB
Box 5273
402 25 Göteborg

Telefon: 0706 57 57 88

eller via e-post till info@ytskyddsakademien.se

Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen
http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Ytskyddsakademien i Sverige AB
c/o Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

Telefon: 031-22 25 60

www.ytskyddsakademien.se