Hedersmedlemmar

Kriterier för att bli invald som hedersmedlem i YtskyddsAkademien:

  • Ålder över 60 år och minst 30 års erfarenhet inom sitt kunskapsområde
  • Under 60 år och minst 20 års erfarenhet inom sitt kunskapsområde
  • Bevisat unika kunskaper genom att dokumenterat kunnat spara tid, pengar, energi och miljöpåverkan åt en mängd uppdragsgivare
  • En välrenommerad person inom sin bransch
  • Inga svårigheter med att arbeta över kunskapsgränserna för att på detta sätt kunna optimera ytskyddet

Några av hedersmedlemmarna:

Tommy Thörn

0706 57 57 88
tommy.thorn@ysa.email

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall först i Sverige och sedan i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper/kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga ytskydd.

Bara renoveringen och ytskyddet genom kompositmaterialen har bevisligen sparat hundratals miljoner åt sina kunder i Sverige.

För att ge så många människor som möjligt chansen att få information och kunskap om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall startades Ytskyddsdagarna 2011 som är en årligt återkommande mötesplats för institut, organisationer, beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Håkan Forsberg

070 575 89 99
hakan.forsberg@ysa.email

Ytskyddsakademien sökte efter en person med verklig spetskompetens gällande golv och blev rekommenderade av både CBI Betonginstitutet och SSG Standard Solution Group att kontakta Håkan Forsberg.

Vi som haft äran att arbeta med Håkan förstår varför han blev rekommenderad av både CBI och SSG då Håkan har verklig spetskompetens golv.

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv.

Håkan arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall och erbjuder beskrivning, kontroller, provning, inspektion och utredningsuppdrag samt utbildningar.

Håkan arbetar Internationellt genom deltagande i CEN, för SS EN-, EFNARC- standard som expert och ger bidrag i branschsamverkan och samarbetsorganisationer sedan 1984 och kapitelutredare i AMA/RA – Hus alltsedan 90-talet.

Håkan är auktoriserad besiktningsman för AFG och deltar i SBUF- projekten: ”Parkeringsdäck”.

Kurt Fredriksson

070-6375701
kurt.fredriksson@ysa.email

Kurt Fredriksson har under 44 år byggt en verklig spetskompetens gällande:

  • rostskyddsmålning
  • plåtmålning
  • målning av tak & fasader
  • industriellt träskydd.

Kurt har ett stort nätverk inom allt inom ytskyddande målning och har initierat och deltagit i framtagandet av Svensk Standard för Plåtmålning/tak, SS 1840-serien samt deltagit i CEPE (EU för Rostskyddsstandarder).

Kurt har arbetat i hela Europa med Rostskydd och Metallmålning och representerat Sveriges Färgfabrikanter i Swerea Kimab (f.d Korrosionsinstitutet ). Kurt har också medverkat i styrgrupp för framtagning av Certifiering av Industriellt Målade Paneler CMP.

Kurts befattningar inom färgindustrin har varit Produktchef, Försäljningschef, Business Development Director och VD.

Ylva Edwards

0702-349470
ylva.edwards@ysa.email

Ylva Edwards har under 40 års arbete byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Exempel på detta är parkeringsdäck, gröna tak, simhallar, broar, biologiska behandlingsanläggningar, virkestorkar, stallar m m.

Ylva är tekniskt doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad.

Björn Tidbeck

08-4404858
bjorn.tidbeck@swerea.se

Björn Tidbeck Jobbar som forskare på Swerea KIMAB, med korrosionsprovning, karaktärisering av ytskikt, standardisering och inspektion av ytskydd.

Aktuella forskningsprojekt just nu är ”kravställning för funktionsupphandling av rostskyddsmålning” och ”optimalt underhåll av varmförzinkade stålstrukturer”.

-Jag är intresserad av en djupare förståelse om varför och hur olika ytskydd fungerar.

Tidigare har jag arbetat som synteskemist, med läkemedelsutveckling, produktutveckling och som processingenjör inom pappersindustrin

Roger Karlsson

roger.karlsson@sweco.se

Sveriges första certiferade Frosio Inspektör som sedan 1975 varit involverad i tillverkning och kontroll av stålkonstruktioner och ytbehandlingar.

De större kunderna har varit och är Vattenfall, Sjöfartsverket, Trafikverket samt Svenska Kraftnät. Roger har utformat målningsspecifikationer åt Vattenfall Vattenkraft och Sjöfartsverket. Deltagit i Elforsk arbete med målningshandboken samt varit författarteam och referensgrupp av framtagandet Handbok i Rostskyddsmålning.

Greger Sohlman

greger.sohlman@ipmnorden.com
070-305 65 50

Greger Sohlman har sedan slutet av 80-talet drivit egna entreprenadföretag och sedan några år VD på IPM Norden AB.

Gregers spetskompetensen är att finna bästa lösningen för kunderna när det gäller att renovera och ytskydda befintliga utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Kunder har varit, och är fortfarande, stålverk, pappersbruk, gruvor, VA-Verk, kemikaliefabriker etcetc över hela Sverige.

Lösningarna har inneburit inbesparingar för beställarna på miljontals kronor och även minskad energiförbrukning med GWH / år.

Greger är av många ansedd som ett tekniskt geni och har utfört entreprenadarbeten som inget annat företag har klarat av.