Medlem

För att kunna vägleda så många som möjligt gällande renovering, ytskydd och förstärkning av metall och betong på bästa sätt så kan det vara behov av att rådfråga personer som har specifik spetskompetens och mångårig erfarenhet.

Kriterier för att bli invald som medlem i Ytskyddsakademien:

 • Minst 20 års erfarenhet inom specifikt arbetsområde
 • Bevisat unika kunskaper genom att dokumenterat kunnat spara tid, pengar, energi och miljöpåverkan åt en mängd uppdragsgivare.
 • En välrenommerad person inom sin bransch
 • Inga svårigheter med att arbeta över kunskapsgränserna för att på detta sätt kunna optimera ytskyddet

Några av de personer som är invalda och villiga att ge Ytskyddsakademiens medlemmar och kunder kunskapssupport är bl.a:

Kenneth Jönsson

0733 40 70 20
kenneth.jonsson@ysa.email

Har jobbat 29 år på International Färg med allt från färgtillverkning, QA/QC labb samt inom teknisk service och försäljning. Driver sedan 2017 eget företag, Färg & Blandat, som sysslar med konsultverksamhet inom rostskydd/ytbehandling och försäljning av färg och utrustning till industri-, rostskydd och måleri.

Diverse spetskompetenser:

 • Certifierad Frosioinspektör sedan 1998
 • Inspektion, kontroll av ytbehandling/rostskyddsmålning
 • Tillståndsbesiktning av befintligt korrosionsskydd
 • Kvalitetsuppföljning av ytbehandling/rostskyddsmålning
 • Utbildning inom ytbehandling/rostskyddsmålning
 • Härdplastutbildning enligt kraven i AFS 2014:43
 • Granskning och skriva upphandlingsdokument för ytbehandlings/rostskyddsprojekt samt föreslå lämpliga målningsspecifikationer

Mikael Jacobsson

mikael.jacobsson@wsp.com
072-450 84 78

Mikael spetskompetens är att utföra tillståndsbedömningar och avancerade materialundersökningar runt betongrelaterade frågor vid vatten- och avloppsverk.

Tidigare arbetade Mikael med produktutveckling av cementbaserade material och är filosofie doktor i geologi vid Lunds universitet.

2016 publicerade Mikael en rapport om betongskador på vattenverk, vilken belyser att det finns en stor utmaning i att undersöka och reparera de svenska vattenverken.

Idag arbetar jag till största delen inom två projekt:

 • Statusundersökning och val av reparationsmetoder för betongkonstruktioner
 • Projektering, Upphandling och Byggledning av reparationsåtgärder av betongkonstruktioner
 • ett där vi kartlägger de material och metoder som används vid reparationer av vattenverk
 • ett där vi utvecklar en underhållsplan för vattenverks betongkonstruktioner.

Björn Tidbeck

08-4404858
bjorn.tidbeck@swerea.se

Björn Tidbeck Jobbar som forskare på Swerea KIMAB, med korrosionsprovning, karaktärisering av ytskikt, standardisering och inspektion av ytskydd.

Aktuella forskningsprojekt just nu är ”kravställning för funktionsupphandling av rostskyddsmålning” och ”optimalt underhåll av varmförzinkade stålstrukturer”.

-Jag är intresserad av en djupare förståelse om varför och hur olika ytskydd fungerar.

Tidigare har jag arbetat som synteskemist, med läkemedelsutveckling, produktutveckling och som processingenjör inom pappersindustrin

Kontakt

ADRESS

Ytskyddsakademien i Sverige AB
c/o Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

TELEFON

031-22 25 60

E-POST

tommy.thorn@ysa.email

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.