Skip to main content

UTBILDNING
ROSTSKYDDSMÅLNING

Datum: 9-10 april 2024 

På plats

 Svensk Industriutveckling , Skiftesvägen 35 
563 31 Gränna ( 25 min från Jönköping österut ) 

På distans

 Genom uppkoppling på Teams 

Kunskapsförmedlare:

 Kurt Fredrikson Ytskyddsakademien 
 Tommy Thörn Ytskyddsakademien
 Samt utvalda personer med nödvändig spetskompetens 

Agenda

Då Sverige är ett långt och vackert land samt att det kan vara svårt att vara borta från jobbet i två dagar så kommer denna utbildning gällande ”Rostskydsmålning” att ske både i lokal och på distans. 

De som deltager på distans kan deltaga på de kunskapsområden som de önskar eller under hela utbildningen. 

Ytskyddsakademiens utbildning Rostskyddsmålning är speciellt framtagen för att beställare, konsulter, entreprenörer, färgtekniker m.fl skall kunna fördjupa sig i kunskapen gällande rostskyddsmålning av metall genom Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt och i TID vilket innebär ökad livslängd på befintliga konstruktioner i metall. 

Kursen är lämplig för de som arbetar med eller beställer rostskyddsmålning av utrustningar och konstruktioner i metall. 

9 april

09.00 – 09.30
Registrering och kaffe
09.30 – 10.15
Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
 • Presentation deltagare
 • Ytskyddsakademien – Ytskyddsdagarna
 • YSAkademien, 100 medlemmar med minst 20 års erfarenhet
 • Olika typer korrosion
 • Metallskador ytan
 • Tillverkning av 1 ton stål ger 1,6 ton CO² 
10.15 – 10.45
Kaffe, bensträckare och diskussioner
10.45 – 11.30
Kurt Fredrikson, Ytskyddsakademien

Vanliga skador på rostskyddsmålning 

 • Bilder typiska skador på rostskyddsmålning
 • Orsak
 • Lämpliga åtgärder
 • Förebygga liknande skador 

Bristfällig rostskyddsmålning av nya konstruktioner 

 • Bilder typiska skador på rostskyddsmålning nya konstruktioner
 • Orsak
 • Lämpliga åtgärder
 • Förebygga liknande skador 
11.30 – 12.30
Lunch och diskussioner
12.30 – 13.00
Kurt Fredrikson, Ytskyddsakademien

Underhållsmålning av befintlig rostskyddsmålning 

 • Arbetssätt
 • Viktigt att tänka på 
13.00 – 13.45
Tommy Thörn, Ytskyddskademien
Förarbete 
 • Renhet 2,5 – 3.0
 • Profil
 • Svettning av gjutjärn
 • Förarbetsmetoder
  • Konventionell fristråleblästring
  • Ibix med garnet
  • Sponge ”dammfria” blästring
  • RPR Induktion
  • Vattenblästring
  • Laser
  • Torr is blästring med blästermedia
  • Torr is blästring
  • Pinovo
  • Borstblästring
 • Lämpliga användningsområden respektive förarbetsmetod 
14.00
Kaffe, bensträckare och diskussioner
14.00 – 14.30
Kurt Fredrikson, Ytskyddsakademien
Standarder 
 • Stål SS-EN 1090-1
 • CE märkning
 • Ytbehandling bärande stålkonstruktioner ISO 12944-2018
 • Brandskydd och Reaction to Fire ISO 13501 
14.30 – 15.00
Kaffe, bensträckare och diskussioner
15.00 – 15.30
Lämplig person med nödvändig spetskompetens
Drönare 
 • Arbetssätt inspektion
 • Bilder att analysera
 • Ekonomiska vinster
 • Lämpliga användningsområden
 • Begränsningar 
15.30 – 16.00
Lämplig person med nödvändig spetskompetens
Industriell Repklättring 
 • Arbetssätt
 • Ekonomiska vinster
 • Lämpliga användningsområden
 • Begränsningar 
19.00
Gemensam middag för de som så önskar på lämplig restaurang

Kostnaden läggs på utbildningsavgiften 

10 april 

08.30 – 09.00
Edvin Tousi, Era Marine
Inspektion med undervattensrobotar 
 • Enorm utveckling av utrustning de senaste åren
 • Olika robotar beroende på användningsområde
 • Lämpliga användningsområden
 • Bilder på vad som uppdagas
 • Olämpliga användningsområden 
09.00– 09.30
Thor Smette, Zinga
Katodiskt rostskydd med filmgalvanisering 
 • Teknologi
 • Inskriven i AMA
 • Lämpliga användningsområden
 • Ekonomiska vinster jämfört med andra målningssystem
 • 30 års referenser i mycket korrosiv havsmiljö
 • Begränsningar 
09.30 – 10.00
Jostein Brekka, Orkla House Care
Kvalitativa verktyg kan spara pengar
 • Skillnader på olika kvalitéer
 • Ger rostskyddsfärgen möjlighet att få bästa finish samt täthet 
10.00 – 10.30
Kaffe, bensträckare och diskussioner
10.30 – 11.00
Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Kompositen som rostskyddsfärg samt erosionsskydd
 • Teknologi
 • Vidhäftning
 • Lämpliga användningsområden
 • Begränsningar
 • SSG 1033 
11.00– 11.30
Kurt Fredrikson, Ytskyddsakademien
Rostskydd av tunnplåt, takplåt och fasadplåt 
 • Vanliga skador
 • Rätt arbetssätt
 • Standard 
11.30 – 12.00
Daniel Hennemark, SLD Scandinavian Leak Detection
SLD – Tätskiktskontroller som fungerar 
 • SLD’s innovativa teknik för tätskiktskontroller säkerställer att tätskiktet kontrolleras noggrant, åverkansfritt och kostnadseffektivt.
 • Underlättar för beställare att säkerställa tätheten på p-däck, gårdsbjälklag balkonger, terrasser och tak. 
Lunch
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
Magnus Arvidsson, Wingafield Svets & Stålkontroll

Problematik Termiskt skurna ytor och svetsförband

 • Termiskt skurna ytor och medföljande dåliga vidhäftning.
 • Förbehandling enl ISO 8501-3 som ska utföras i tillverkningsverkstaden före blästring.
13.15 – 13.45
Charlotte Persson, Afry
Auktoriserade rostskyddsmålande företag 
 • Orsak auktorisationen
 • Krav för att bli auktoriserat företag
 • Egenkontroll
 • Viktiga skillnader målning i station och fält 
13.45 – 14.00
Kaffe, bensträckare och diskussioner
14.00 – 14.30
Agnar Ole Sträte, Frosio
Korrosion under isolering 
 • Orsak
 • Lämpliga åtgärder och rostskydd
 • Utbildning Certifierade Frosio Inspektörer KUI
Certifierade Frosio Inspektörer Rostskydd 
 • Frosio utbildningen
 • Kontroll under och efter rostskyddsmålning
 • Vad som tyvärr är vanligt att se vid kontroll
 • Kontrollutrustning 
14.30– 15.00
Kurt Fredrikson och Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Korrosionstester rostskyddsfärg 
 • Norsok ( ISO 20340 )
 • ASTM B-117
 • SS EN ISO 11474:2014
 • Cylindern
 • HDT Mjukningstemp
 • ‘Temp 10 C skillnad
 • Ökad aggressivitet kemikalier
 • Snabbare härdning 
15.00 – 15.15
Kurt Fredrikson och Tommy Thörn ( samt kaffe )
Diplom ”Rostskyddsmålning Metall” 
 • Diplom till alla deltagare
 • Avslutning 

Kursavgift i lokal

7.500:- / person exkl moms 

I avgiften ingår dokumentation och lunch/fika 

Kursavgift på distans

950:- / timma / person

I avgiften ingår dokumentation 
Deltagande kan ske i sin helhet eller på de kunskapsområden som önskas 

Alla deltagare erhåller en VIP Biljett vilket innebär GRATIS deltagande under en dag ( värde 2.750:- / person ) på Ytskyddsdagarna i Göteborg 5-6 februari 2025 

Är det något som ni undrar över eller vill diskutera så är det bara att kontakta oss: 

Tommy Thörn

0706 57 57 88 
Tommy.thorn@ysa.email 

Kurt Fredrikson