Sponsorer & Kunskapförmedlare

Följande sponsorer och kunskapsförmedlare har gjort det möjligt att arbeta fram den mest genomarbetade distansutbildningen någonsin gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall:

Betong

Industriell repklättring

fredrik@proaccess.se

Inspektion och tillståndsbedömning betong

Mikael Lorentzon
mikael.lorentzon@kiwa.com

Katodiskt korrosionsskydd

Johnny Nyberg
johnny.nyberg@3ccc.se

PEN-TEC

Filip Ajaxen
Betong
filip.ajaxen@pen-tec.se

Jan-Olof Tegnesjö
Kristallisering och Fukt i betong
janolof.tegnesjo@pen-tec.se

Polyurea Sverige

Richard Lindbergh
Elastomerer
richard@polyureasverige.se

SIU

Albin Hellstedt
Renovering och ytskydd betong
albin.hellstedt@siu.se

Metall

Auktorisation rostskyddsmålande företag

Charlotte Persson
charlotte.persson@afry.com

Industriell repklättring

fredrik@proaccess.se

Karl Deutsch Nordiska AB

Thomas Ringvall
Kontrollutrustning

thomas@kdn.se

Polyurea Sverige

Richard Lindbergh
Elastomerer
richard@polyureasverige.se

SIU

Albin Hellstedt
Renovering och ytskydd betong
albin.hellstedt@siu.se

TIKKURILA

Mats Nordin
Rostskyddsmålning metall
mats.nordin@tikkurila.com

Parkeringshus

Allblästring

Peter Tilder
Betongreparationer
peter.tilder@allblastring.se

Eld & Vatten

Erik Wahlström
Brandskydd betong – metall – trä
erik.wahlstrom@ysa.email

Glim Betongprodukter

Ronnie Hertzman
Reparation svåra fogar
ronnie.hertzman@ysa.email

Gjøco

Elisabeth Norderup Michelson
Härdplaster
elisabet@gjoco.no

Golvanalys

Håkan Forsberg
Slitagebelägg p-däck
hakan.forsberg@ysa.email

Ylva Edwards
Slitagebelägg p-däck
ylva.edwards@ysa.email

PEN-TEC

Filip Ajaxen
Betong
filip.ajaxen@pen-tec.se

Jan-Olof Tegnesjö
Kristallisering och Fukt i betong
janolof.tegnesjo@pen-tec.se

S&P Reinforcement

Christian Brix Roed
Kolfibersförstärkning av bärande konstruktioner
christian.roed@ysa.email

VA-verk

IPM Norden AB

Christer Hallner
Renovering och ytskydd betong
christer.hallner@ipmnorden.com

Inspektion och tillståndsbedömning betong

Mikael Lorentzon
mikael.lorentzon@kiwa.com

Industriell repklättring

fredrik@proaccess.se

SIU

Albin Hellstedt
Renovering och ytskydd betong
albin.hellstedt@siu.se