Sponsorer

Följande sponsorer har gjort det möjligt att arbeta fram den mest genomarbetade distansutbildningen någonsin gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall:

Komsol

Niclas Schönfelder
Impregnering och hydrofobering
niclas@komsol.se

PEN-TEC

Filip Ajaxen
Betong
filip.ajaxen@pen-tec.se

Jan-Olof Tegnesjö
Kristallisering och Fukt i betong
janolof.tegnesjo@pen-tec.se

Polyurea Sverige

Richard Lindbergh
Elastomerer
richard@polyureasverige.se

SIU

Albin Hellstedt
Renovering och ytskydd betong
albin.hellstedt@siu.se

TIKKURILA

Mats Nordin
Rostskyddsmålning metall
mats.nordin@tikkurila.com

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien