Våra tjänster

För att öka livslängden på utrustningar, fasader/byggnader och konstruktioner i såväl metall som betong behövs många olika spetskompetenser och stora resurser. YtskyddsAkademien startades därför för att ge beställare, konsulter och entreprenörer en bättre möjlighet att öka hållbarheten och förbättra kapitalvården av utrustningar och konstruktioner till en rimlig kostnad.

YtskyddsAkademien arbetar över kunskapsgränserna för att kunna åstadkomma bästa möjliga lösning för alla våra uppdragsgivare.

Vilken del av YtskyddsAkademien vill du besöka?

Kontakt

ADRESS

Ytskyddsakademien i Sverige AB
c/o Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

TELEFON

031-22 25 60

E-POST

tommy.thorn@ysa.email

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.