Betongskador, orsaker och åtgärder

RÅDGIVNING & UTBILDNING

YtskyddsAkademien består av invalda personer som har verklig spetskompetens i sitt arbetsområde och villiga att arbeta över kunskapsgränserna för att finna bästa möjliga lösning när det gäller renovering, ytskydd och förstärkning av betong.

YtskyddsAkademien är en kunskapsbank för de företag och personer som arbetar med att renovera, ytskydda och förstärka betong inom kommuner, industrier, energiverk, vattenkraft, entreprenad m.fl. så att bästa tänkbara renovering, ytskydd och förstärkning sker på så många platser som möjligt. Givetvis är det också mycket viktigt att konsulter tar del av vår kunskap & material så att de ger bästa möjliga rekommendation genom ökad kunskap på ett arbetsområde där många har för lite kunskap.

Betongbilden visar de vanligaste skadorna som uppstår på betong. Renoveringsarbetet startar oftast med en tillståndsbedömning för att analysera hur skadad betongen är och om det är möjligt att renovera. Appliceringsanalysen visar vad som orsakat skadorna vilket gör att rätt produkter kan tas fram för att renovera och ytskydda betongen på bästa sätt mot det som tidigare förstört betongen.

Förarbetet och appliceringen av produkterna är sedan oerhört viktigt att det utförs av kvalitativa företag vilket säkerställer längsta möjliga livslängd.

Ytterligare information gällande rådgivningar och utbildningar får ni genom att ta kontakt med samordnaren Tommy Thörn på
0706 57 57 88 eller
tommy.thorn@ysa.email

Ni kan också ta direktkontakt med medlemmarna i Ytskyddsakademien om ni så önskar.