UTBILDNING

Renovering & Ytskydd

Betong

Under 4 månaders tid har 50 kunniga personer (var och en har minst 20 års erfarenhet i sitt arbetsområde) framarbetat den mest genomarbetade och grundliga distansutbildningen någonsin i Sverige gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av betongkonstruktioner.

Distansutbildningen innehåller 48 olika kunskapsområden samt 10 branschrelaterade utbildningar.

Varje distansmöte gällande kunskapsområde samt branschutbildning kommer att ske helt NEUTRALT.

Föredragshållarna presenterar neutralt den teknologi som de har nödvändig spetskompetens i och bl.a informera om lämpliga användningsområden samt begränsningar.

Varje distansutbildning i respektive kunskapsområde och bransch kommer att ske under 60 min och vissa kunskapsområden har behov av 5-10 videomöten innan nödvändig information är genomgången.

Lämpliga deltagare för dessa distansutbildningar/branschmöten är alla de personer som projekterar, köper in eller arbetar med nybyggnation, renovering, ytskydd eller förstärkning av betongkonstruktioner hos beställare, konsulter eller entreprenörer.

Lämpliga deltagare är även kommunledning, miljöinspektörer samt politiker då FN:s miljörapport 2018 skriver ”Uppmanar i starka ordalag till omedelbart agerande från de styrande i världens länder”.

Ett ton ny cement ger 900 kg CO² och ett ton stål ger 1.6 ton CO² vilket innebär att vi alla kan vara med och hjälpa till att rädda vår planet om många, många fler människor lär sig hur man skall renovera och ytskydda betong genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.
Ju mer vi renoverar och ytskyddar i TID desto mer minskar vi CO² utsläppen vilket är det som FN skriver om i sin miljörapport och som är ett måste om vi skall stoppa temperaturökningen på vår planet.

Andra som är lämpliga att deltaga är fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt andra personer som vill öka livslängden på sina fastigheter och anläggningar och därmed öka värdet på fastigheterna.

Det finns ingen utbildning gällande helheten i inspektion i detta komplexa arbetsområde gällande renovering och ytskydd av betong varken på högskolor, universitet eller yrkesutbildning så lämpliga deltagare är även utbildare och elever från dessa utbildningsplatser.

Deltagare i distansutbildningen deltager i de kunskapsområden eller/och branschmöten som deltagaren så önskar.

Distansutbildningen/branschmötena kommer att starta 1 oktober klockan 10.00 med att Nils Davant och Tommy Thörn informerar alla intresserade om hur denna distansutbildning/branschmöten kommer att genomföras.

Detta första informationsmöte är gratis för alla deltagare och ingen begränsning på deltagarantalet.

Välkomna att ta del av Sveriges mest genomarbetade distansutbildning någonsin gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av betongkonstruktioner

Skicka in Er intresseanmälan omgående så att ni inte missar chansen att få ta del av verklig spetskompetens på ett NEUTRALT sätt från 50 föredragshållare som tillsammans har över 1.000 års erfarenhet inom de 48 olika kunskapsområdena samt de 10 branscherna.

Vi har testat ett antal olika videoprogram och hittat ett som är mycket enkelt att använda för både föredragshållare och åhörare.

Detta videoprogram är gratis för deltagarna och uppkoppling till distans-utbildningen sker genom att klicka på en länk (som föredragshållaren skickar) så är man inne i mötet.

Max 25 personer per möte/utbildning så att dessa 25 personer kan kommunicera med varandra och föredragshållaren och vid behov genomförs samma utbildning det antal gånger som behovet är.

Kostnaden för deltagaren är 850-1 250:- / kursmöte beroende på hur många utbildningar företagets personal deltagit i under ett kvartal.

Deltagande i distansutbildningen/branschmötena faktureras per kvartal och enligt det antal möten som personen deltagit i.

Intresseanmälan sker genom att skicka till lennart.axelsson@ysa.email det anmälningsformulär som finns här:

Inget krav eller kostnad genom denna intresseanmälan utan bara en möjlighet att kunna deltaga i de distansutbildningar/branschmöten som önskas.

När Ytskyddsakademien har mottagit intresseanmälan så skickar samordnaren för respektive delutbildning ut en länk till kommande distansutbildningar/branschmöten.

När personen vill deltaga i någon av de 48 olika kunskapsområdena eller 10 branschrelaterade utbildningarna så klickar man på den länken man mottagit av samordnaren (för den intressanta utbildningen)  och så är man med i den distansutbildningen/branschmötet som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnaren Tommy Thörn på
0706 57 57 88 eller
tommy.thorn@ysa.email

Kontakt

ADRESS

Ytskyddsakademien i Sverige AB
c/o Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

TELEFON

031-22 25 60

E-POST

tommy.thorn@ysa.email

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.