Distansutbildning

Renovering & Ytskydd av betong

Under åtta månaders tid har Ytskyddsakademien arbetat fram den mest genomarbetade och grundliga distansutbildningen någonsin i Sverige gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av betongkonstruktioner.

Distansutbildningens kunskapsområden som kommer att delges gällande inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i BETONG är bl.a dessa teknologier och arbetssätt:

 • Appliceringsutrustning
 • Appliceringsanalys
 • Betong
 • Betonghandboken
 • Betong på rulle
 • Betongskador och orsak
 • Brandskydd
 • Cementbaserade reparationsmaterial
 • Diffusionsöppna färger
 • Drönare
 • Elaproof
 • Elastomerer ( gummi, polibrid, polyurea, polyuretan )
 • Farligt avfall
 • Fogar
 • Fukthantering
 • Förarbetsmetoder ( en mängd olika metoder )
 • GAP
 • Gjutasfalt
 • GPA
 • Golv
 • Härdplaster ( akryl, epoxi, vinylester )
 • Impregnering och hydrofobering
 • Industriell repklättring
 • Inspektion och tillståndsbedömning
 • Katodiskt skydd
 • Kolfiberförstärkning
 • Kompositer ( kunskap från Chesterton eller/och Belzona )
 • Kontrollutrustning
 • Korrosionsinhibitor
 • Kostnadsanalys nytt eller renovera
 • Kristallisering
 • Mikrocement
 • Miljöanalys nytt eller renovera
 • Oxifree ( men med teknologinamnet )
 • Prefab
 • Polymerbaserade reparationsmaterial
 • Skador på ytskydden och orsak
 • Skyddsutrustning och kläder
 • Sprutbetong
 • Standarder
 • Tryckluft
 • Ultra Hög Prestanda Betong ( UHPB )
 • Undervattensrobotar
 • Vattenglas

BRANSCH-relaterade distansutbildningar är bl.a för:

 • Avloppsreningsverk
 • Badhus
 • Broar, Hamnar, Vattenkraft (mycket vatten i kontakt med ytan)
 • Gruvor
 • Fastigheter
 • Högskolor / universitet
 • Kommuner
 • Konsulter
 • Kraft Energi Värme
 • Livsmedelsindustrin
 • Massa & Pappersbruk
 • Mekaniska verkstäder
 • Nöjesfält
 • Parkeringshus
 • Plastindustrin
 • Processindustrin
 • Stålverk
 • Transportbolag (buss, lastbil, tåg)
 • Vattenverk

Kunskapsområden som kommer att delges gällande Konstruktioner är bl.a:

 • Badhus
 • Balkar
 • Balkonger
 • Bassänger
 • Bergrum
 • Biltvättar
 • Broar
 • Bryggor
 • Cisterner
 • Dammar
 • Fasader
 • Fastigheter
 • Flisfickor
 • Fogar
 • Frysrum
 • Fundament
 • Garage
 • Gaskanaler
 • Golv
 • Guskgropar
 • Hamnar
 • Hiss schakt
 • Hopptorn
 • Invallningar
 • Kajer
 • Kanaler
 • Kar
 • Kulvertar
 • Kyltorn
 • Källare
 • Laxodlingar
 • Laxtrappor
 • Massakar
 • Pelare
 • Parkeringshus
 • Pumpgropar
 • Reservoarer
 • Rännor
 • Rör
 • Sedimenteringsbassänger
 • Silos
 • Simbassänger
 • Skibord
 • Skruvpumpar tråg
 • Skorstenar
 • Skrubbers
 • Slussar
 • Sprickor
 • Sprinklertankar
 • Sugrör
 • Swimmingpooler
 • Tak
 • Torkar
 • Trappor
 • Tråg
 • Tuber
 • Tunnlar
 • Vattenreservoarer
 • Vattentorn
 • Viragropar
 • Väggar

Distansutbildningen innehåller 94 st olika kunskapsområden samt 19 st branschrelaterade utbildningar.

Varje utbildningsmöte specifikt kunskapsområde samt bransch kommer att ske helt NEUTRALT.

Föredragshållarna presenterar neutralt den teknologi/arbetssätt som de har nödvändig spetskompetens i och då bl.a informera om lämpliga användningsområden samt begränsningar.

Varje distansutbildning i respektive kunskapsområde och bransch kommer att ske under 60 min och vissa kunskapsområden/branscher kommer att innefatta
5-10 distansutbildningar för att ge de som så önskar mesta möjliga kunskap.

Deltagare i distansutbildningarna deltager i de kunskapsområden och branscher som deltagaren så önskar.

Ytskyddsakademiens distansutbildningar kommer att genomföras med de mest intressanta teknologierna, arbetssätten samt branscher som beställare, konsulter, entreprenörer m.fl visat intresse för.

Utbildningarna dessa kunskapsområden kommer att genomföras ett specifikt datum och klockslag vilket alla intresserade kommer att informeras om minst två veckor innan distansutbildningen kommer att genomföras.

Tillvägagångssätt distansutbildningarna:

 1. Fyll i och skicka in intresseanmälan på betong eller/och metall.
 2. Ytskyddsakademien skickar då en länk till videoprogrammet Microsoft Teams och kommande deltagare på distansutbildningarna ombedes klicka på länken och se så att ni kommer in i mötesrummet och har ni problem med uppkopplingen så skickar ni ett mail till tommy.thorn@ysa.email
 3. Minst två veckor innan distansutbildningarna kommer agendan att finnas på www.ytskyddsakademien.se vid respektive kunskapsområde och datum.
 4. Varje måndag skickas information per mail om vilka distansutbildningar och kunskapsområden som kommer att genomföras denna vecka.
 5. När man vill deltaga i en distansutbildning klickar man på den Teams länk som skickas ut på måndag och ni är inne i mötesrummet.
 6. Ingen föranmälan behöver göras då alla deltagarna identifieras av Teams programmet vilket blir underlaget för faktureringen.
 7. Alla deltagare måste dock ha skickat in sin intresseanmälan så att Ytskyddsakademien har all nödvändig information om deltagaren.

Är det något som ni undrar över eller vill diskutera så är det bara att kontakta Tommy Thörn på 0706 57 57 88 eller tommy.thorn@ysa.email

Intresseanmälan sker genom att fylla i anmälningsformulär som finns nedan.

Inget krav eller kostnad genom denna intresseanmälan utan bara en möjlighet att kunna deltaga i de distansutbildningar (kunskapsområden och branscher) som Ytskyddsakademien informerar om kontinuerligt.

Lämpliga deltagare för dessa distansutbildningar (kunskapsområden och branscher) är alla de personer som projekterar, köper in eller arbetar med nybyggnation, renovering, ytskydd eller förstärkning av betongkonstruktioner hos beställare, konsulter eller entreprenörer.

Lämpliga deltagare är även kommunledning, miljöinspektörer, hållbarhets-ansvariga samt politiker då FN:s miljörapport 2018 poängterar:

”Uppmanar i starka ordalag till omedelbart agerande från de styrande i världens länder”

Andra lämpliga deltagare är fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt andra personer som vill öka livslängden på sina fastigheter och anläggningar och därmed öka värdet på fastigheterna.

Det finns ingen utbildning gällande det komplexa arbetsområdet gällande helheten i renovering och ytskydd av betong varken på högskolor, universitet eller yrkesutbildning så lämpliga deltagare är även lärare och elever från dessa utbildningsplatser.

Kostnaden är 950:- plus moms per person och utbildningstimma.

FN:s miljörapport 2018 poängterar

”Uppmanar i starka ordalag till omedelbart agerande från de styrande i världens länder”

Tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2 och ett ton stål ger 1.6 ton CO2 vilket innebär att vi kan vara med och hjälpa till att rädda vår planet genom att renovera och ytskydda betong genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Ju mer vi renoverar och ytskyddar i TID desto mer minskar vi CO2 utsläppen och minskat CO2 utsläpp är ett måste om vi skall stoppa temperaturökningen på vår planet enligt FN:s miljörapport 2018.

Ytskyddsakademien kommer att använda Microsoft Teams som många redan använder och visat sig vara ett av de bästa videoprogrammen på marknaden.

Ytskyddsakademien har kontakt med person som utvecklat Teams och om det skulle uppstå några problem för uppkoppling eller användande så får vi den hjälp som vi behöver så att alla skall kunna använda Teams.

Inget behöv av någon nedladdning av app utan den länk som skickas ut på måndag för veckans distansutbildningar klickar man på och så är man inne i mötesrummet.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnaren Tommy Thörn på
0706 57 57 88 eller
tommy.thorn@ysa.email