Distansutbildning betongbroar

BLÅSBILDNINGPROBLEM
NY KUNSKAP & NYA KRAV

Utbildningen kommer att ske under 1 timma men med möjlighet till fördjupande distansutbildningar för de som så önskar.

Datum: Onsdag 25 november Utbildningen är genomförd

Tid: 10.00 – 11.00

Deltagarkostnad: 950:- / person / timma

Presentatör

Ylva Edwards

Ylva är teknisk doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad.

Hon har under 40 års arbete byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Kunskap och information som kommer att delges är bl.a

  • Orsaker till blåsbildningsproblem på betongbroar
  • TRV Översiktsrapport Blåsbildning på broar
  • Exempel på blåsbildningsproblem
    • Kymlingelänken E 18
    • Skador och Lagningsåtgärder
  • TRV Rapport Blåsbildning på broar – Uppföljning av åtgärdsarbeten på Kymlingelänken E 18
  • Andra exempel som Kungens kurva m fl
  • Hur det är möjligt att eliminera dessa problem i framtiden genom bland annat striktare riktlinjer, utbildning och kontrollverksamhet

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnaren Tommy Thörn på
0706 57 57 88 eller
tommy.thorn@ysa.email