Distansutbildning

Renovering & Ytskydd av metall

Start 24 november

Under 4 månaders tid har 50 kunniga personer (var och en har minst 20 års erfarenhet i sitt arbetsområde) arbetat fram den mest genomarbetade och grundliga distansutbildningen någonsin i Sverige gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i metall.

Kunskapsområden som kommer att delges gällande inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i METALL är bl.a dessa teknologier/arbetssätt:

 • Appliceringsutrustning
 • Appliceringsanalys
 • Auktoriserade Rostskyddsmålande Företag
 • Brandskyddsfärg
 • Drönare
 • Elastomerer (gummi, polyester, polyurea, polyuretan standard och ultra)
 • Eoncoat
 • ES metoden
 • Farligt avfall
 • Felanalys färg och beläggningar
 • Frosio inspektörer
 • Fukthantering
 • Förarbetsmetoder (en mängd olika)
 • GAP Glasfiberarmerad plast
 • Härdplaster (akryl, epoxi, vinylester)
 • Industriell repklättring
 • Inspektion och tillståndsbedömning
 • Isolering
 • Keramer
 • Kolfiberförstärkning
 • Kompositer (slitage, erosion, korrosion, kemikalieangrepp, kavitation, kladdning)
 • Kostnadsanalys nytt eller renovera
 • Kontrollutrustning
 • Läckagesökning
 • Läckagetätning
 • Metaller och lämpliga användningsområden
 • Metallskador och orsak
 • Miljöanalys nytt eller renovera
 • Måleriverktyg
 • Oxifree
 • Polymerer special (t.ex. polytetrafluoreten, fluoropolymer, PTFE, PFA, FEP)
 • Pulverlackering
 • Rostknäckaren
 • Rostskydd av tunnplåt, takplåt och fasadplåt
 • Rostskyddshandboken
 • Rostskyddsmålning
 • Skador på ytskydd och orsak
 • Skyddsutrustning och kläder
 • SSG
 • Standarder
 • Teflon
 • Termisk sprutning
 • Tryckluft
 • Underhållsmålning varmförzinkning i fält
 • Undervattensrobotar
 • Valhall
 • Varmförzinkning nytt
 • Varmförzinkning underhåll i fält
 • Zinga

BRANSCH-relaterade distansutbildningar är bl.a för:

 • Avloppsreningsverk
 • Badhus
 • Broar, Hamnar, Vattenkraft (mycket vatten i kontakt med ytan)
 • Gruvor
 • Fastigheter
 • Högskolor / universitet
 • Kommuner
 • Konsulter
 • Kraft Energi Värme
 • Livsmedelsindustrin
 • Massa & Pappersbruk
 • Mekaniska verkstäder
 • Nöjesfält
 • Parkeringshus
 • Plastindustrin
 • Processindustrin
 • Stålverk
 • Transportbolag (buss, lastbil, tåg)
 • Vattenverk

Kunskapsområden gällande Utrustningar – Konstruktioner är bl.a:

 • Arkimedespumpar (skruvpumpar)
 • Barktrummor
 • Bassänger
 • Bottenskrapor
 • Broar
 • Cellmatare
 • Cisterner
 • Cleaners
 • Cykloner
 • Elfilter
 • Fartyg
 • Fasader
 • Fläktar hjul och hus
 • Gjutjärns utrustning
 • Hamnar
 • Hydro pulpers
 • Indunstare
 • Kondensat utrustning
 • Koner
 • Kylarlock
 • Ledsketappar
 • Luckor
 • Omrörare
 • Propellrar
 • Pumpar hus och hjul, Nedsänkta, Torrställda, Vakuum
 • Raffinörer
 • Redlar
 • RP trumma
 • Rännor
 • Rökgasledningar
 • Rör
 • Skorstenar
 • Skraptransportörer
 • Skrubbers
 • Spjäll
 • Spärrvattenfilter
 • Stup
 • Stålkonstruktioner
 • Svetsar
 • Tak
 • Tankar
 • Transportskruvar med eller utan tråg
 • Tråg
 • Tuber
 • Turbo separatorer
 • Valsar
 • Ventiler
 • Virvelrenare
 • Värmeväxlare

Distansutbildningen innehåller 50 st olika kunskapsområden samt 19 st branschrelaterade utbildningar.

Varje utbildningsmöte specifikt kunskapsområde samt bransch kommer att ske helt NEUTRALT.

Föredragshållarna presenterar neutralt den teknologi/arbetssätt som de har nödvändig spetskompetens i och då bl.a informera om lämpliga användningsområden samt begränsningar.

Varje distansutbildning i respektive kunskapsområde och bransch kommer att ske under 60 min och vissa kunskapsområden/branscher kommer att innefatta
5-10 distansutbildningar för att ge de som så önskar mesta möjliga kunskap.

Deltagare i distansutbildningarna deltager i de kunskapsområden och branscher som deltagaren så önskar.

Ytskyddsakademiens distansutbildningar har lyckats engagera personer med verklig spetskompetens för de flesta teknologier och arbetssätt som finns gällande inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd samt förstärkning av betong och metall.

För att starta distansutbildningarna på Rätt Sätt så kommer Ytskyddsakademien att kommunicera med alla intresserade deltagare för att på detta sätt kunna identifiera de mest intressanta teknologierna, arbetssätten samt branscher.

Utbildningarna dessa intresseområden kommer då att planeras och genomföras ett specifikt datum och klockslag vilket alla intresserade kommer att informeras om.

Tillvägagångssätt distansutbildningarna:

 1. Skicka in Intresseanmälan genom att fylla i det anmälningsformulär som finns på hemsidan www.ytskyddsakademien.se (under fliken anmälan respektive utbildning betong och metall) och skicka detta sedan till lennart.axelsson@ysa.email eller tommy.thorn@ysa.email
 2. Tommy Thörn skickar då information gällande alla kunskapsområden betong, metall samt branscher som är möjliga att genomföra distansutbildningar i. Denna information finns också på hemsidan www.ytskyddsakademien.se under distansutbildningarna betong och metall
 3. Den intresserade fyller i de fem kunskapsområden/branscher som KAN vara av intresse och skickar denna information till tommy.thorn@ysa.email.
  Detta för att vi skall kunna identifiera vilka teknologier, arbetssätt samt branscher som är mest intressanta.
 4. Ytskyddsakademien kommer också att skicka ut en länk till videoprogrammet Lifesize vilket kommer att användas vid våra distansutbildningar.
 5. För de som så önskar, kommer Ytskyddsakademien att genomföra Lifesize-möten före starten med informationsmöten och utbildningar gällande betong, metall och branscher.
 6. Detta för att alla skall känna sig ”bekväma” med att använda Lifesize.
 7. Ett kostnadsfritt Informationsmöte kommer att genomföras den 17 november gällande betong och 24 november gällande metall.
  På dessa informationsmöten samt per mail kommer Ytskyddsakademien att presentera vilka distansutbildningar (kunskapsområden och branscher) som kommer att genomföras de kommande månaderna och hur dessa distansutbildningar kommer att genomföras.
 8. När en person vill deltaga i någon av de 94 olika kunskapsområdena betong och metall eller de 19 branschrelaterade utbildningarna så klickar man på den länken man mottagit av samordnaren (för den intressanta utbildningen) och så är man med i den distansutbildning som man önskar.

Utbildningsmaterialet är klart för alla teknologier och arbetssätt och nu vill vi veta vad som är mest intressant för Er så att vi startar distansutbildningarna på Rätt Sätt.

Skicka in Er intresseanmälan omgående så att vi tillsammans hjälps åt för att öka livslängden på betong och metall. Är det något som ni undrar över eller vill diskutera så är det bara att kontakta Tommy Thörn på 0706 57 57 88 eller tommy.thorn@ysa.email

Intresseanmälan sker genom att fylla i det anmälningsformulär som finns nedan och sedan skicka anmälningsformuläret till lennart.axelsson@ysa.email eller tommy.thorn@ysa.email.

Inget krav eller kostnad genom denna intresseanmälan utan bara en möjlighet att kunna deltaga i de distansutbildningar (kunskapsområden och branscher) som önskas.

När Ytskyddsakademien har mottagit intresseanmälan så skickar Tommy Thörn ut information hur distansutbildningarna kommer att genomföras. Ytterligare information finns också att läsa i ”tillvägagångsätt” under utbildningar metall på www.ytskyddsakademien.se

Välkomna att ta del av Sveriges mest genomarbetade distansutbildning någonsin gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av renovering och ytskydd av metall.

Skicka in Er intresseanmälan omgående så att ni inte missar chansen att få ta del av verklig spetskompetens på ett NEUTRALT sätt från 50 föredragshållare som tillsammans har över 1 000 års erfarenhet inom de 50 olika kunskapsområdena samt de 19 branscherna.

Lämpliga deltagare till dessa distansutbildningar (kunskapsområden och branscher) är alla de personer som projekterar, köper in eller arbetar med nybyggnation, renovering, ytskydd eller förstärkning av utrustningar och konstruktioner i metall hos beställare, konsulter eller entreprenörer.

Lämpliga deltagare är även kommunledning, miljöinspektörer, hållbarhets-ansvariga samt politiker då FN:s miljörapport 2018 poängterar:

”Uppmanar i starka ordalag till omedelbart agerande från de styrande i världens länder”

Andra lämpliga deltagare är fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt andra personer som vill öka livslängden på sina fastigheter och anläggningar och därmed öka värdet på fastigheterna.

Det finns ingen utbildning gällande det komplexa arbetsområdet gällande helheten i renovering och ytskydd av metall varken på högskolor, universitet eller yrkesutbildning så lämpliga deltagare är även lärare och elever från dessa utbildningsplatser.

Kostnaden för deltagaren är 700 – 1 400:- / kursmöte beroende på hur många utbildningar företagets personal deltager i under fyra månader:

1-5 st: 1 400:- / 60 min
6-10 st: 1 000:- / 60 min
11-15 st: 700:- / 60 min

(Deltagande i antal utbildningar: Kostnad per 60 minuter)

Lifesize programmet identifierar deltagarna så att ingen tidsödande deltagarkontroll behöver göras vid varje distansutbildning. Deltagarna i distansutbildningarna faktureras efter fyra månader och enligt det antal möten som företagets personal deltagit i under dessa fyra månader

FN:s miljörapport 2018 poängterar

”Uppmanar i starka ordalag till omedelbart agerande från de styrande i världens länder”

Tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2 och ett ton stål ger 1.6 ton CO2 vilket innebär att vi kan vara med och hjälpa till att rädda vår planet genom att renovera och ytskydda betong genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Ju mer vi renoverar och ytskyddar i TID desto mer minskar vi CO2 utsläppen och minskat CO2 utsläpp är ett måste om vi skall stoppa temperaturökningen på vår planet enligt FN:s miljörapport 2018.

Distansutbildningarna kommer att starta den 24 november klockan 10.00 med att Tommy Thörn informerar alla intresserade gällande metall om hur dessa distansutbildningar kommer att genomföras och vilka arbetsområden/teknologier/branscher som Ytskyddsakademiens distansutbildningar kommer att starta med, samt de datum och tider när dessa utbildningar kommer att genomföras.

Detta första informationsmöte är gratis för alla deltagare och ingen begränsning på deltagarantalet.

För att kunna deltaga i informationsmötet 24 november och kommande distansutbildningar så måste varje person skicka in en intresseanmälan i god tid innan utbildningsstarten så att alla intresserade får en länk till det videomötet.

Videoprogrammet är mycket enkelt att använda både för föredragshållare och åhörare.

Ytskyddsakademiens medlemmar har testat ett antal olika videoprogram och kommit fram till att Lifesize är det mest lämpliga att använda då det är mycket enkelt att använda för både föredragshållare och åhörare.

Detta videoprogram är gratis för deltagarna och uppkoppling till distans-utbildningen sker genom att klicka på en skickad länk när utbildningen skall starta och så är man inne i mötet.

Max 25 personer per distansutbildning så att dessa 25 personer kan kommunicera med varandra och föredragshållaren. Vid behov genomförs samma utbildning det antal gånger som behovet är.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnaren Tommy Thörn på
0706 57 57 88 eller
tommy.thorn@ysa.email

Kontakt

ADRESS

Ytskyddsakademien i Sverige AB
c/o Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

TELEFON

031-22 25 60

E-POST

tommy.thorn@ysa.email

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.