Distansutbildningar

RENOVERA & YTSKYDDA BETONG

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovera & Ytskydda Betong” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på betong och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betong.

KunskapsområdeDatumAgenda
Betongskador och orsak29 septemberSe agenda
Inspektion & Tillståndsbedömning6 oktoberSe agenda
Industriella Repklättrare13 oktoberSe agenda
Fogar19 oktoberSe agenda
Kolfiberförstärkning26 oktoberSe agenda
Hantering och skydd mot vatten och fukt2 novemberSe agenda

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distans-utbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 29 september – 23 november.

Denna Intresseanmälan finns nedan och inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.