Distansutbildningar

RENOVERA & YTSKYDDA BETONG

9 februari – 8 juni

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovera & Ytskydda Betong” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på betong och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betong.

”Renovera & Ytskydda Betong” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Tisdagar vecka 6-23
Kl. 09:00-10:00

KunskapsområdeUtbildningsdatum
Betongkvaliteter och kontroll9 feb
Betongskador och orsak16 feb
Vatten och fukt i betong samt osmos23 feb
Inspektion, tillståndsbedömning2 mars
Inspektion, skadeanalyser i vattenmiljö 9 mars
Inspektion genom Drönare eller Industriella Repklättrare16 mars
Förarbetsmetoder och kontrollutrustning23 mars
Cement- och polymerbaserade reparationsmaterial 30 mars
Vatten och fuktskydd6 april
Elastiskt cementbaserat material13 april
Impregnering & Hydrofobering20 april
Kristallisering 27 april
Elastomerer4 maj
Härdplaster11 maj
Brandskydd18 maj
Kolfiberförstärkning25 maj
Fogar1 juni
Farligt avfall8 juni

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst fyra veckor innan utbildningsdatum.

Deltagande sker genom att skicka in ”Intresseanmälan” som finns på hemsidan, Inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommit överens om.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien