Distansutbildningar

RENOVERA & YTSKYDDA BETONG

9 februari – 8 juni

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovera & Ytskydda Betong” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på betong och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betong.

”Renovera & Ytskydda Betong” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Tisdagar vecka 6-23
Kl. 09:00-10:00

Cement,- och polymerbaserade samt elastiska reparationsmaterial (in English)13 aprilSe agenda
Vatten och fuktskydd genom impregnering & hydrofobering21 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Vatten och fuktskydd genom kristallisering27 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Elastomerer4 maj
Härdplaster11 maj
Brandskydd18 maj
Kolfiberförstärkning25 maj
Skador fogar, orsaker och åtgärder1 juni
Farligt avfall3 juni kl. 09.00 – 10.00

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst två veckor innan utbildningsdatum.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte respektive kunskapsområde så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni.

Denna Intresseanmälan finns nedan och inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.