RENOVER & YTSKYDDA BETONG

Betong och kontroll

9 februari 2021

Presentatör

Filip Ajaxen är betongingenjör FEI YH och uppvuxen i en familj som byggt ett antal betongfabriker och även suttit i CBI Betonginstitutets styrelse. Filip har erfarenhet från de flesta arbetsområden när det gäller tillverkning, kontroll och applicering av betong.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Vad är betong
  • Struktur samt bindning. Vi går igenom vad betong är samt hur
   betongen får de egenskaper som gör den till ett bra
   byggnadsmaterial.
 • Innehåll i betong.
  • Betong kan komponeras på olika sätt beroende på exponering,
   användningsområden, laster mm. Vi går igenom vad betong
   innehåller.
 • Vattencementtalets inverkan på betong.
  • VCT är en viktig faktor i betongen.
  • Vi går igenom vad VCT är samt dess inverkan på betongens
   egenskaper.
 • Kontroll av färsk betong.
  • När gjutning skall ske är det av högsta vikt att betongen är stabil
   och enligt beställning.
  • Vi går igenom hur man kontrollerar betongen på plats samt vad
   man skall tänka på vid betongleverans.

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Betong”.

Datum: Tisdag 9 februari 2021
Tid: 09.00-10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 8 februari för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 feb-16 juni.

Distansutbildningarna ”Ytskydd kommer att fokusera på att minska antalet tvister vilket sparar pengar och tid både för beställare och leverantörer av produkter och entreprenad.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.