RENOVERA & YTSKYDDA BETONG

Betongskador och orsak

16 februari 2021

Presentatör

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper och kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Betongskador
  • Armeringskorrosion
  • Frostsprängning
  • Karbonatisering
  • Kemikalieangrepp
  • Slitage
  • Sprickor
 • Orsaker till dessa skador
 • Lämpliga åtgärder
 • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Betongskador och orsak”.

Datum: Tisdag 16 februari 2021
Tid: 09.00-10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 15 februari för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 feb-16 juni.

Distansutbildningarna ”Renovering och ytskydd av betong” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton ny cement ger 900 kg CO2.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.