RENOVER & YTSKYDDA BETONG

Inspektion & Tillståndsbedömning

8 mars

Klockan 09.00 – 10.00

Presentatör

Mikael Lorentzon, PhD. KIWA har sedan 2000 arbetat med oberoende tredjepartsgranskningar åt bl.a kärnkraftindustrin, processindustrin samt VA-Verken.

Under dessa 20 år har Mikael och hans kollegor utvecklat spetskompetens inom området inspektion och tillståndsbedömning av betong vilket idag är en väsentlig del av verksamheten.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Arbetsmetoder gällande inspektion och tillståndsbedömning
  • Testmetoder
  • Resultat av besiktning, resultat av analyserade prover, historik och anläggningsdata ger tillsammans underlag för en tillståndsbedömning
  • Tillståndsbedömning ska ge svar på skadeorsak, placering, omfattning, skadans effekter, framtida nedbrytning och skadans framtida effekt.
  • Våra erfarenheter från ett antal större projekt.
  • Vikten av korrekt ytskydd och dess betydelse för förväntad livslängd av konstruktioner.

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Inspektion och tillståndsbedömning”.

Datum: Tisdag 8 mars 2022
Tid: 09.00 – 10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndagen samma vecka för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla kunskapsförmedlingar. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna ”Betong” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.