Distansutbildningar

ROSTSKYDD

10 februari – 16 juni

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Rostskydd” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på rostskyddet och hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas.

Kunskapsområdena ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka metall.

”Rostskydd” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Onsdagar vecka 6-24
KI. 11:00-12:00

KunskapsområdeDatumAgenda
Skador, orsak och åtgärder rostskyddsmålning del 110 feb
Skador, orsak och åtgärder rostskyddsmålning del 217 feb
Rost & Korrosion24 feb
Korrosion under isolering samt åtgärder3 mars
Skador plåttak och orsaker samt åtgärder 10 mars
Inspektion med Drönare eller Industriella Repklättrare17 mars
Frosio inspektör24 mars
Kontrollutrustning31 mars
Förarbetsmetoder7 april
Auktoriserade rostskyddsmålande företag14 april
Härdplaster21 april
Elastomerer28 april
Kompositer5 maj
Varmförzinkning12 maj
Katodisk filmgalvanisering19 maj
GAP26 maj
Termisk sprutning2 juni
Brandskydd9 juni
Farligt avfall16 juni

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst fyra veckor innan utbildningsdatum.

Deltagande sker genom att skicka in ”Intresseanmälan” som finns på hemsidan, Inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar på det sätt som intresserade företag anser lämpligt.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien