Frosio samt Auktorisation av rostskyddsmålande företag

17 mars

Klockan: 09.00 – 10.00

Presentatör

Charlotte Persson, Ordförande branschorganisationen Auktorisation för Rostskyddsmålning i Sverige.

Charlotte har under mer än 20 år arbetat som FROSIO inspektör.

Charlotte är anställd av AFRY och arbetar inom kvalitetsstyrande verksamhet inom olika typer av ytbehandling.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Syfte och bakgrund till bildandet av branschorganisationen Auktorisation för
  Rostskyddsmålning
 • Fördelar av att anlita Auktoriserade företag
 • Kraven för att kunna bli auktoriserad
 • Utbildning: Grundutbildning Yrkeshögskola
  • Certifiering av målare
 • Kvalitetsdokumentation och ekonomi
 • Branscher som förespråkar Auktoriserade företag
 • Frosio inspektörer
  • Kraven för att kunna bli Frosio inspektör samt den krävande utbildningen
  • Säkerställande kvalitativa inspektioner före, under och efter rostskyddsmålning
  • Nya standarder som kräver Frosio inspektörer

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ” Rostskydd”.

Datum: Torsdag 17 mars 2022
Tid: 09.00 – 10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndagen samma vecka för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden. Intresseanmälan att skicka in finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna ”Rostskydd” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på metallen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton stål ger 1,6 ton CO2.