ROSTSKYDD

Frosio Inspektörer

24 mars 2021

Presentatör

Andreas Vestre, KIWA är utbildningsansvarig för Frosio kurserna och är civilingenjör i materialteknologi och korrosion.

Charlotte Persson, AFRY har under mer än 20 år arbetat som FROSIO inspektör
i hela Sverige samt delar av Europa med kontroll av ytbehandling som målning och varmförzinkat.

Charlottes vardag under 20 års tid har varit att utföra kvalitativ tillsyn så att
föreskrivna handlingar inom olika typer av industrier och infrastruktur efterlevs.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Frosio
  • Orsak till att Frosio utbildningen startade
  • 10.000 Frosio inspektörer över hela Världen
  • Krav och utformning Frosio kursen
  • Kort information vad Frosio utbildningen innefattar
 • Lämpliga användningsområden och case
  • Infrastruktur där det på bl.a broar är lämpligt att använda FROSIO-inspektörer som sakkunniga för båda parter (inte var sida bron!). Viktigt att nödvändig kunskap kommer in i projektet tidigt och på rätt sätt vilket gynnar båda parter och slutresultatet.
  • Pappers- och massaindustrin där närvaro av FROSIO- certifierad person möjliggör erfarenhetsöverföring in i stora investeringsprojekt. Här kommer vikten av tidig insyn i beslut och upphandling beskrivas vilket får stor påverkan på den slutliga kvalitén.
  • Energisektorn där närvaron av Frosio certifierad person vid uppförandet av kraftledning fick avgörande betydelse för att slutresultatet kunde uppnås.
  • Svets-, och Ytbehandlingskontrollanter samarbetade på ett nyare sätt än vad vi är vana att se i Sverige
  • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ” Skador på rostskyddsmålning”.

Datum: Onsdag 24 mars 2021
Tid: 11.00-12.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 22 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni.

Distansutbildningarna ”Rostskyddsmålning” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på metallen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton nytt stål ger 1,6 ton CO2.