Kontrollutrustning

21 oktober 2021

Klockan: 09.00 – 10.00

Presentatör

Thomas Ringvall som är VD på Karl Deutsch och arbetat med kontrollutrustning inom
ytskyddsbranschen i över 30 år.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Kontrollutrustning, när och varför den behövs
  • Förebygga skador och avvikelser
  • Egen kontroll
  • Kontroll av utomstående företag
  • Dokumentera appliceringens kritiska punkter
 • Kontrollutrustning för att säkerställa bästa möjliga rostskydd
  • Föroreningar i metall
  • Luftfuktighet
  • Metallens renhet och nödvändig profil
  • Skikttjocklek
  • Temperatur
  • Vidhäftning
  • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt
   på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Kontrollutrustning”.

Datum: Torsdag 21 oktober 2021
Tid: 09.00 – 10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 18 oktober för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 28 september – 4 november. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se.

Distansutbildningarna ”Rostskydd” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på metallen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton stål ger 1,6 ton CO2.