ROSTSKYDD

Skador på rostskyddsmålning del 2

17 februari 2021

Presentatör

Kurt Fredrikson har under 44 år arbetat inom färgindustrin som Produktchef, Försäljningschef, Business Development Director och VD.

Kurt har arbetat i hela Europa med Rostskydd och Metallmålning och representerat Sveriges Färgfabrikanter i Swerea Kimab (f.d Korrosionsinstitutet ), deltagit i det Europeiska arbetet inom CEPE, med standardisering inom rostskyddsområdet samt medverkat i framtagandet av Svensk Standard för underhåll av tunnplåt för byggnadsändamål.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Vanliga skador och orsaker på rostskydd del 2
  • Exempel på aktuella objekt med skador i rostskyddet
  • Förbehandlingens betydelse och olika färgers förutsättningar
  • Vidhätfning, begrepp, kontroll och problematik
  • Exempel på prov-, och kontrollmetoder
  • Skikttjocklek, begrepp, kontroll, och probelamatik
  • Målning vid olika förhållanden, temperatur, luftfuktigehet etc
  • Yt-defekter och några orsaker
  • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Skador på rostskyddsmålning”.

Datum: Torsdag 17 februari 2021
Tid: 11.00-12.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 8 februari för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr-16 juni.

Distansutbildningarna ”Rostskydd” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på metallen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton nytt stål ger 1,6 ton CO2.

Distansutbildningarna ”Ytskydd kommer att fokusera på att minska antalet tvister vilket sparar pengar och tid både för beställare och leverantörer av produkter och entreprenad.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.