Distansutbildning

SKADOR PÅ ROSTSKYDDSMÅLNING

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och alla deltagare får en sammanfattning av det som presenterats.

Datum: Onsdag 9 december Utbildningen är genomförd

Tid 10.00 – 11.00

Deltagarkostnad: 950:- / person / timma

Presentatör

Kurt Fredrikson

Kurt Fredrikson har under 44 år arbetat inom färgindustrin som Produktchef, Försäljningschef, Business Development Director och VD.

Kurt har arbetat i hela Europa med Rostskydd och Metallmålning och representerat Sveriges Färgfabrikanter i Swerea Kimab (f.d Korrosionsinstitutet ), deltagit i det Europeiska arbetet inom CEPE, med standardisering inom rostskyddsområdet samt medverkat i framtagandet av Svensk Standard för underhåll av tunnplåt för byggnadsändamål.

Kunskap och information som kommer att delges är bl.a

 • Orsaker till skador på rostskyddsmålning
  • Bakterieangrepp
  • Friställen (holidays)
  • Fel valt färgsystem med avseende på miljö
  • Ej noggrant avsköljd alkalisk avfettning (blåsbildning)
  • Kloriders inverkan på korrosion
  • Korrosionsorsaker
  • Vidhäftningsförlust av färgen mot stål (adhesion)
  • Vidhäftningsförlust mellan färgskikt (kohesion)
  • Vita fläckar på ytorna orsakat av vatten
  • Målning vid för hög eller för låg temperatur
  • För dålig blästerprofil i förhållande till färgval
  • Orimliga och ojämn kulörförändring
  • 2 komponent utrustning som feldoserat

Kommande distansutbildningar ”Rostskydd” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på ytskyddet och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnaren Tommy Thörn på
0706 57 57 88 eller
tommy.thorn@ysa.email