Distansutbildningar

FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Fastigheter Anläggningar” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på tak, fasader och golv samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka fastigheter och anläggningar.