Distansutbildningar

FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Fastigheter Anläggningar” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på tak, fasader och golv samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka fastigheter och anläggningar.

KunskapsområdeDatumAgenda
Vatten och fuktskydd genom
Impregnering & Hydrofobering
21 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Vatten och fuktskydd
genom Kristallisering
27 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Brandskydd18 maj kl. 9.00-10.00
Kolfiberförstärkning25 maj kl. 9.00-10.00

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst två veckor innan utbildningsdatum.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distans-utbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni.

Denna Intresseanmälan finns nedan och inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.