Distansutbildningar

FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

3 mars – 26 maj

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Fastigheter Anläggningar” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på tak, fasader och golv samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka fastigheter och anläggningar.

”Fastigheter Anläggningar” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Onsdagar vecka 9-21
Kl. 09:00-10:00

KunskapsområdeDatum
TakSkador plåttak, orsak och åtgärder3 mars
Gröna tak projektet10 mars
Tak som rasar in, orsak och åtgärder17 mars
TegelfasaderSkador, orsaker, åtgärder24 mars
FogarSkador, orsaker, åtgärder31 mars
GolvSkador, orsaker, åtgärder7 april
KunskapsområdeDatum
Inspektion och
tillståndsbedömning av
100 fastigheter i Göteborg
med tegelfasader
14 april
Inspektion genom Drönare
eller Industriella Repklättrare
21 april
Vatten och fukt i betong-,
tegelfasader samt osmos
28 april
Vatten och fuktskydd genom
Impregnering & Hydrofobering
5 maj
Vatten och fuktskydd
genom Kristallisering
12 maj
Brandskydd19 maj
Kolfiberförstärkning26 maj

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst fyra veckor innan utbildningsdatum.

Deltagande sker genom att skicka in ”Intresseanmälan” som finns på hemsidan. Inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien