FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Fogar

31 mars 2021

Presentatör

Ronnie Hertzman äger och driver GLIM Betongprodukter och Ronnie har arbetat med att lösa problem med rörelsefogar i över 20 år.

Detta har inneburit att Ronnie under dessa år sett ett mycket stort antal rörelsefogar som haft en mängd olika skador, krav och förutsättningar.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Många olika typer av fogar
  • Problematiken kring dessa
  • Rörelsefogar, vad orsakar/påverkar rörelsen i en fog
  • Problem/skador som uppstår med en ej fungerande lösning
  • Tekniken för att lösa problemen, fungerande och långsiktigt
  • Val av material, teknik, produkter
  • Hur hjälpa konstruktör att välja rätt lösning från början

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Fastigheter och Anläggningar”.

Datum: Onsdag 31 mars
Tid: 9.00-10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 29 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se.

Distansutbildningarna ”Fastigheter & Anläggningar” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på fastigheter och anläggningar och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.