FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Kolfiberförstärkning av bärande konstruktioner

17 mars 2021

Presentatör

Christian Brix Roed är civilingenjör inom konstruktionsteknik från Chalmers Tekniska högskola. Redan under Chalmerstiden skrev han kandidatarbete kring fiberförstärkta kompositer (FRP).

Christian har kunskap gällande statiska beräkningar inom betong, stål och träbyggnad samt beräkningar och lämpliga användningsområde för kolfiberförstärkning.

Rådgivare åt S&P Reinforcement i Sverige och Danmark och företaget har varit en drivande kraft under 30 års tid inom utvecklingen av systemlösningar inom kolfiberförstärkning

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Introduktion till kolfiberförstärkning:
 • Användningsområden
  • – När är lämpligt att använda förstärker man med kolfiber.
  • – Vilka statiska problem löser tekniken.
  • – Vilka material kan förstärkas med kolfiber.
 • – CFRP ( Carbon Fibre Reinforced Polymer ) produkter och
  systemlösningar
 • Genomgång av de vanligaste kolfiberprodukter och förstärkningssystem (kolfiber+lim)
 • Vilka system löser vilken typ av problem?

Förutsättning för korrekt förstärkningslösning

 • Vad behövs för att kunna ta fram en korrekt förstärkningslösning i projekteringsskedet.
 • Fördelar med kolfiberförstärkning jämfört med traditionella byggmaterial
 • Begränsningar för kolfiberförstärkning.
 • Förutsättning för korrekt utförande
 • Förarbete
 • Applicering
 • Härdning

Exempel

 • Genomgång av projekt som beskriver och exemplifierar ovanstående punkter.

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Fastigheter & Anläggningar”.

Datum: Onsdag 17 mars
Tid: 9.00-10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 15 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se.