FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Kolfiberförstärkning

25 maj 2021

Presentatör

Christian Brix Roed är civilingenjör inom konstruktionsteknik från Chalmers Tekniska högskola. Redan under Chalmerstiden skrev han kandidatarbete kring fiberförstärkta kompositer (FRP).

Christian har kunskap gällande statiska beräkningar inom betong, stål och träbyggnad samt beräkningar och lämpliga användningsområde för kolfiberförstärkning.

Rådgivare åt S&P Reinforcement i Sverige och Danmark och företaget har varit en drivande kraft under 30 års tid inom utvecklingen av systemlösningar inom kolfiberförstärkning.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Introduktion till kolfiberförstärkning:
 • Användningsområden
  • När är lämpligt att använda förstärker man med kolfiber.
  • Vilka statiska problem löser tekniken.
  • Vilka material kan förstärkas med kolfiber.
 • CFRP ( Carbon Fibre Reinforced Polymer ) produkter och systemlösningar
 • Genomgång av de vanligaste kolfiberprodukter och förstärkningssystem (kolfiber+lim)
 • Vilka system löser vilken typ av problem?
 • Förutsättning för korrekt förstärkningslösning
 • Vad behövs för att kunna ta fram en korrekt förstärkningslösning i projekteringsskedet.
 • Fördelar med kolfiberförstärkning jämfört med traditionella byggmaterial
 • Begränsningar för kolfiberförstärkning.

Förutsättning för korrekt utförande

 • Förarbete
 • Applicering
 • Härdning

Exempel

 • Genomgång av projekt som beskriver och exemplifierar ovanstående punkter.

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Renovering & Ytskydd av Betong”.

Datum: Tisdag 25 maj
Tid: 9.00-10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 24 maj för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se.

Distansutbildningarna ”Fastigheter & Anläggningar” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på fastigheter och anläggningar och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.