FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Hantering och skydd mot vatten och fukt

5 april

Presentatör

Jan-Olof Tegnesjö som har arbetat med kristallisering i 25 års tid och har nödvändig spetskompetens gällande vatten och fukt i betong samt effekterna av osmos samt dess orsak.

Under dessa 25 år har Jan-Olof varit projektledare för applicering av kristallisering i de flesta Europiska länder samt bl.a i Brasilien, Chile, Israel, Iran, Venezuela och USA.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Vatten och Fukt i betong
  • Alkali-Kisel-Reaktion
  • Galvanisk armeringskorrosion
  • Relativ fuktighet i betong
  • Saltlösningar i betong
  • Sulfater
  • Vatten i betong
 • Kristallisering
  • Teknologi
  • Opartiska instituts testresultat
  • Lämpliga användningsområden
  • Applicering på gammal betong
  • Applicering på renoverad betong
  • Admix till ny betong
  • Över 200.000 m2 sprutbetong har tätats bara på Bottnia-, och Ådalsbanan
  • Begränsningar

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Vatten och fukt i betong”.

Datum: Tisdag 5 april 2022

Tid: 09.00 – 10.00

 Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndagen samma vecka för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna ”Betongskador” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.