FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Produkter i kontakt med dricksvatten

3 november 2021

Klockan 09.00 – 10.00

Presentatör

Magnus Jerlmark har arbetat i över 20 år med certifiering och kontroll av bl.a produkter i kontakt med dricksvatten.

Förutom certifiering och teknisk bedömning arbetar Magnus även som Kiwas representant i möten och vid kunskapsutbyten med myndigheter och branschorganisationer.

Magnus senaste uppdrag är att hjälpa till med arbetet att implementera det nya Dricksvattendirektivet i svensk rätt

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Produkter i kontakt med dricksvatten
  • Hur det svenska systemet för typgodkännande fungerar för produkter i kontakt med dricksvatten
  • Andra snarlika typgodkännande som man använder sig av i Europa.
  • Det nya Dricksvattendirektivets kommande implementering i svensk lag.
  • Begränsningar som detta nya regelverk kan få om man inte är delaktig i dialogen inom EU
  • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som önskas.

Datum: 3 november
Tid: 09.00 – 10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 1 november för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 29 september – 23 november. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna ”Betongskador” fokuserar på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton ny cement ger 900 kg CO2.