FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Skador på betonggolv & ytskydd

7 april 2021

Presentatör

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv.
Håkan arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall.

Även Internationellt arbete genom deltagande i CEN, för SS EN-, EFNARC- standard som expert och ger bidrag i branschsamverkan och samarbetsorganisationer sedan 1984 och kapitelutredare i AMA/RA – Hus alltsedan 90-talet.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Skador som uppstår på betonggolv
  • Sprickor
  • Slitage
  • Armeringskorrosion
  • Kemikalieangrepp
  • Läckage
 • Skador på ytskyddet
  • Blåsbildning
  • Kemikalieangrepp
  • Slitage
  • Släpp från underlaget
  • Sprickor
 • Orsaker till dessa skador
 • Lämpliga åtgärder
 • Hur det är möjligt att kunna använda Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID genom ökad kunskap

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande utbildningar i de kunskapsområden som önskas.

Datum: Onsdag 7 april
Tid: 9.00-10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 5 april för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se.

Distansutbildningarna ”Fastigheter & Anläggningar” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på fastigheter och anläggningar och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.