FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Tegelfasader

24 mars 2021

Presentatör

Niclas Schönfelder har inspekterat över 100 fastigheter med tegelfasader i Göteborg där väder och vind utsätter fasaderna för extrema påfrestningar.

Niclas är VD för den internationella företagsgruppen Komsol Group och har arbetat med att utreda och föreslå åtgärder kring fuktproblematik och andra skadefaktorer i tegel- och betongkonstruktioner sedan 2001.

Niclas anlitas av fastighetsägare, konsulter och entreprenörer i Europa, Asien och Mellanöstern.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Vilka är de vanligaste orsakerna till fuktskador i tegelfasader
  • Varför uppstår dessa skador
  • Tecken på en pågående fuktproblematik
  • Metoder för att hitta dess orsaker
  • Lämpliga åtgärder för några vanliga problem
  • Vilka teknologier finns till hands och vilka är dess begränsningar
  • När bör man använda sig av ytskydd och när bör man inte
  • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt, i TID.

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Fastigheter & Anläggningar”.

Datum: Onsdag 24 mars
Tid: 9.00-10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 22 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se.

Distansutbildningarna ”Fastigheter & Anläggningar” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på fastigheter och anläggningar och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.