Distansutbildningar

JURIDIK

11 februari – 11 mars

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Juridik” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap för att genomföra bättre, säkrare och mer effektiva projekt samt att undvika tvister och därmed få bättre lönsamhet.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom affärsjuridik med huvudinriktning på områden entreprenad- och affärsdrivande juridik.

”Juridik” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Torsdagar vecka 6-10
Kl. 11:00-12:00

KunskapsområdeUtbildningsdatum
Avtal kunder och leverantörer11 feb
Standardavtal ABT06 / AB0418 feb
Affärsjuridik Bolags- och Arbetsrätt25 feb
Tvist entreprenad4 mars
GDPR-krav som gäller alla företag11 mars

Ovan kunskapsområdens datum kan förändras beroende på föredragshållarens möjligheter att hålla utbildningen. Uppdatering kommer att ske kontinuerligt på hemsidan.

Alla kunskapsområden kommer att erbjuda fördjupade distansutbildningar på det sätt som deltagarna önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien