Distansutbildningar

JURIDIK

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Juridik” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap för att genomföra bättre, säkrare och mer effektiva projekt samt att undvika tvister och därmed få bättre lönsamhet.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom affärsjuridik med huvudinriktning på områden entreprenad- och affärsdrivande juridik.

KunskapsområdeDatumAgenda
Se agenda

Ovan kunskapsområdens datum kan förändras beroende på föredragshållarens möjligheter att hålla utbildningen. Uppdatering kommer att ske kontinuerligt på hemsidan.

Alla kunskapsområden kommer att erbjuda fördjupade distansutbildningar på det sätt som deltagarna önskar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni.

Denna Intresseanmälan finns nedan och inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Stefan Hassesson, VD Nordic Juridik, på 076 397 90 50, stefan.hassesson@nordicjuridik.se