Distansutbildningar

JURIDIK

22 april – 3 juni

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Juridik” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap för att genomföra bättre, säkrare och mer effektiva projekt samt att undvika tvister och därmed få bättre lönsamhet.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom affärsjuridik med huvudinriktning på områden entreprenad- och affärsdrivande juridik.

”Juridik” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Torsdagar 22 april – 3 juni
Kl. 16:00-17:00

KunskapsområdeDatumAgenda
Avtal Kunder & Leverantörer22 aprilSe agenda
Standardavtal ABT06 / AB0429 aprilSe agenda
Affärsjuridik Bolags- och Arbetsrätt6 majSe agenda

Ovan kunskapsområdens datum kan förändras beroende på föredragshållarens möjligheter att hålla utbildningen. Uppdatering kommer att ske kontinuerligt på hemsidan.

Alla kunskapsområden kommer att erbjuda fördjupade distansutbildningar på det sätt som deltagarna önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Stefan Hassesson, VD Nordic Juridik, på 076 397 90 50, stefan.hassesson@nordicjuridik.se