SBUF – Utvecklingsprojekt under 10 år optimal skyddsbeläggning i P-hus

30 november 2021

Klockan: 09.00 – 10.00

Presentatör

Ylva Edwards är tekniskt doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad. Hon har under 40 års tid byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv. Han arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall, arbetar också internationellt genom deltagande i CEN och EFNARC som expert samt är kapitelutredare i AMA/RA – Hus sedan 90-talet.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Aktuella SBUF-projekt om beläggningssystem på P-däck
  • Beläggningssystem med härdplast och hårdbetong
  • Beläggningssystem med gjutasfalt
  • Riktlinjer
  • Hjälpverktyg vid val av beläggningssystem (P-BAPP)
  • Informationsspridning, fortsättning och frågor

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas.

Datum: Tisdag 30 november
Tid:09.00 – 10.00
Deltagarkostnad: 950:- / person / timma   

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag  29 november för den veckans distansutbildningar..

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 28 september – 23 november. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.