Distansutbildningar

RENOVERA & YTSKYDDA BETONGGOLV

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovera & Ytskydda Betonggolv” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på betonggolv och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betonggolv.