Distansutbildningar

RENOVERA & YTSKYDDA BETONGGOLV

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovera & Ytskydda Betonggolv” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på betonggolv och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betonggolv.

KunskapsområdeUtbildningsdatumAgenda
Reparation och produktval13 april kl. 09.00 – 10.00
Vatten och fuktskydd Impregnering & Hydrofobering21 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Vatten och fuktskydd kristallisering27 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Elastomerer4 maj kl. 09.00 – 10.00
Härdplaster11 maj kl. 09.00 – 10.00
Brandskydd18 maj kl. 09.00 – 10.00
Kolfiberförstärkning25 maj kl. 09.00 – 10.00
Skador fogar, orsak och åtgärder1 juni kl. 09.00 – 10.00

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distans-utbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni.

Denna Intresseanmälan finns nedan och inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.