Distansutbildningar

RENOVERA & YTSKYDDA BETONGGOLV

18 mars – 10 juni

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovera & Ytskydda Betonggolv” är speciellt framtagen för att beställare, konsulter och entreprenörer skall erhålla nödvändig kunskap varför det uppstår skador på betonggolv och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betonggolv.

”Renovera & Ytskydda Betonggolv” och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Torsdagar veckorna 11-23
Kl. 11:00-12:00

Deltagande sker i de Kunskapsområden som man önskar.

KunskapsområdeUtbildningsdatum
Skador på betonggolv och ytskydd18 mars
Vatten och fukt i betong samt osmos25 mars
Inspektion och tillståndsbedömning1 april
Förarbetsmetoder och kontrollutrustning8 april
Reparation och produktval15 april
Impregnering och hydrofobering22 april
Kristallisering29 april
Härdplaster6 maj
Elastomerer13 maj
Hårdbetong / UHPC20 maj
Brandskydd27 maj
Kolfiberförstärkning3 juni
Fogar10 juni

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst fyra veckor innan utbildningsdatum.

Deltagande sker genom att skicka in ”Intresseanmälan” som finns på hemsidan. Inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien