RENOVERA & YTSKYDDA BETONGGOLV

Vatten och fukt i betong samt osmos

25 mars 2021

Presentatör

Björn Hagström och hans företag Skåneblästring har arbetat med förarbete på betonggolv i över 20 år. De har under dessa år testat fram vilka arbetsmetoder och maskiner som är lämpliga att använda samt dess begränsningar

Företaget är ett av de få i Sverige som äger tre slung/stålkuleblästringsmaskiner som var och en kan utföra förarbetet på golv/körbanor upp till 3.000 m2 per dag.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Slung/Stålkuleblästringsmaskiner
 • Teknologi
 • Olika blästermedia beroende på profilkrav på betongen
 • Lämpliga användningsområden
 • Begränsningar
 • Slipning
 • Teknologi
 • Olika slipskivor beroende på vilket underlag som vill uppnås på betongen
 • Lämpliga användningsområden
 • Begränsningar
 • Golvstripper
 • Teknik för att snabbt ta bort klinker, mattor, beläggningar, tätskiktsmattor
 • Begränsningar
 • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ” Renovering & Ytskydd Betonggolv”.

Datum: 8 april
Tid: 11.00-12.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på tisdag 6 april 08.00 för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 feb-16 juni.

Distansutbildningarna ”Renovering och ytskydd av betonggolv” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton ny cement ger 900 kg CO2.

Distansutbildningarna ”Renovering och ytskydd av betong” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton ny cement ger 900 kg CO2.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.