Distansutbildningar

VA-VERK

9 februari – 18 maj

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovering & Ytskydd Betong VA-Verk” är speciellt framtagen för att VA-Verken skall kunna öka sin kunskap varför det uppstår skador på betong och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt och i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betong konstruktioner.

Två delar

Utbildningen är uppdelad i två delar och i del 1 som genomförs 9 februari-23 mars presenteras grundkunskaper betongkvaliteter, typiska skador, inspektion, tillståndsbedömning och förarbetsmetoder.

Del 2 genomförs 30 mars-18 maj och presenterar en mängd renoveringar som utförts hos VA-Verken de senaste 10 åren i Sverige. Dessa distansutbildningar fokuserar på inspektion och tillståndsbedömning i TID samt åtgärdsplaner, förarbete, renoveringsmaterial och ytskydd samt vilka produkter som har Svenskt Typgodkännande Dricksvatten eller liknande dricksvattengodkännande där detta är ett krav. Även presenteras orsaker till varför renoveringar kan fallera och hur detta kan undvikas.

”Renovera & Ytskydda Betong i VA-Verk” del 1 och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Tisdagar vecka 6-12
Kl. 09:00-10:00

KunskapsområdeUtbildningsdatum
Betongkvaliteter och kontroll9 feb
Betongskador och orsak16 feb
Vatten och fukt i betong samt osmos23 feb
Inspektion, tillståndsbedömning2 mars
Inspektion, skadeanalyser genom undervattensrobotar9 mars
Inspektion genom Drönare eller Industriella Repklättrare16 mars
Förarbetsmetoder och kontrollutrustning23 mars

”Renovera & Ytskydda Betong i VA-Verk” del 2 och dess kunskapsområden kommer att genomföras:
Tisdagar vecka 13-20
Kl. 11:00-12:00

KunskapsområdeUtbildningsdatum
Inspektion, tillståndsbedömning av VA-Verkens betong30 mars
Renovering av bassänger, långsamfilter, lågvattenreservoarer6 april
Renovering av vattentorn, vattencisterner13 april
Renovering av ventilkammare, tryckstegringar, råvattenintag20 april
Renovering av för-, mellan- och slutsedimentering, bassänger, slamfickor27 april
Renovering av skruvpumpar, ventilkammare, pumpstationer4 maj
Orsak till att renoveringar fallerar och hur detta kan undvikas11 maj
Produkter med Svensk Typgodkännande Dricksvatten eller liknande18 maj

Ovan kunskapsområdens agendor kommer att finnas på hemsidan minst fyra veckor innan utbildningsdatum.

Deltagande sker genom att skicka in ”Intresseanmälan” som finns på hemsidan. Inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distansutbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.

© Copyright 2020 - Ytskyddsakademien