Distansutbildningar

VA-VERK

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovering & Ytskydd Betong VA-Verk” är speciellt framtagen för att VA-Verken skall kunna öka sin kunskap varför det uppstår skador på betong och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt och i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betong konstruktioner.