Distansutbildningar

VA-VERK

Ytskyddsakademiens distansutbildningar ”Renovering & Ytskydd Betong VA-Verk” är speciellt framtagen för att VA-Verken skall kunna öka sin kunskap varför det uppstår skador på betong och dess ytskydd samt hur dessa skador kan åtgärdas och förebyggas genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt och i TID.

Kursen ger grundläggande kunskaper hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, åtgärdsplanera, renovera, ytskydda och förstärka betong konstruktioner.

KunskapsområdeUtbildningsdatumAgenda
Cement-, och polymerbaserade samt elastiska reparationsmaterial13 april kl. 09.00 – 10.00
Vatten och fuktskydd genom Impregnering & Hydrofobering21 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Vatten och fuktskydd Kristallisering27 april kl. 9.00-10.00Se agenda
Renovering av skruvpumpar, ventilkammare, pumpstationer4 maj kl. 11.00 – 12.00
Renovering vattentorn, vattenreservoarer, bassänger, långsamfilter11 maj kl. 11.00 – 12.00
Produkter med Svensk Typgodkännande Dricksvatten eller liknande18 maj kl. 11.00 – 12.00

För de företag som så önskar ”skräddarsyr” Ytskyddsakademien distans-utbildningar ihop med intresserat företag och genomför dessa på dagar och tider som Ytskyddsakademien och företaget kommer överens om.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 febr – 16 juni.

Denna Intresseanmälan finns nedan och inga förpliktelser utan bara en möjlighet att deltaga i de kunskapsområden som man önskar.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.