VA-VERK

Betongskador och orsak

1 mars

Klockan 09.00 – 10.00

Presentatör

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Jan-Olof Tegnesjö har arbetat med hantera Vatten och Fukt i betong under 25 års tid och har verklig spetskompetens gällande hur det är möjligt att se till så att armeringen inte korroderar genom att arbeta ”med” fukten i betong samt ”skydda mot” fukt-, och vatteninträngning i betong.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Betongskador
  • Armeringskorrosion
  • Frostsprängning
  • Karbonatisering
  • Kemikalieangrepp
  • Slitage
  • Sprickor
 • Vatten och Fukt i betong
  • Alkali-Kisel-Reaktion
  • Galvanisk armeringskorrosion
  • Relativ fuktighet i betong
  • Saltlösningar i betong
  • Sulfater
  • Vatten i betong
 • Orsaker till dessa skador
 • Lämpliga åtgärder
 • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Betongskador och orsak”.

Datum: Tisdag 1 mars 2022
Tid: 09.00 – 10.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndagen samma vecka för den veckans distansutbildningar..

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna ”Betongskador och orsak” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.