VA-VERK

Betongsrenoveringar – Avloppsreningsverk

Slamfickor, rötkammare, sedimenteringsbassänger, skruvpumpar, bryggor, pumpgropar, externslamlager o s v

20 oktober 2021

Klockan 09.00 – 10.00

Presentatör

Christer Hallner har under 25 år fokuserat sitt arbete på att utföra kvalitativa arbeten gällande renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Uppdragsgivare har bl.a varit processindustrin, VA Verk, Fastigheter och anläggningar samt underentreprenör åt Peab, Skanska, NCC m.fl

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Konsekvenser av olika nedbrytningsprocesser
  • Karbonatisering av exponerad betong
  • Rost/frostsprängning
  • Urlakning, kalkutfällningar
  • Kemikalier: Järn/Aluminiumklorid, svavelväten m m
 • Renoverade konstruktioner under 25 års tid:
  • Bryggor
  • Externslamlager
  • Pumpgropar
  • Sedimenteringsbassänger
  • Skruvpunpar/arkimedesskruvar
  • Slamfickor
  • Rötkammare
 • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd genom Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Renovering och Ytskydd av Betong”.

Datum: 20 oktober

Tid: 09.00 – 10.00

Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 18 oktober för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 28 september – 23 november. Intresseanmälan finns på www.ytskyddsakademien.se

Distansutbildningarna ”Betong” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då tillverkning av ett ton cement ger 900 kg CO2.