VA-VERK

Periodisk besiktning och underhåll av vattenfyllda reservoarer

9 mars 2021

Presentatör

Simon Pehrson har under 15 års tid arbetat med besiktning och inspektion av anläggningar i och under vatten. Arbetet har utförts dels genom traditionell handnära dykning, okulärt via kamera-försedd instrumentbärare (ROV) och hydroakustisk skanning.

Henrik Hermansson har under 11 år arbetat med betongkonstruktion samt inspektion av broar och andra anläggningar. Därtill lastkapacitetsberäkningar av broar, kajer och vattentorn utifrån dokumenterade och uppmätta skador.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Metoder för inspektion
  • Dykning, undervattensrobotar, sonarteknik
 • Exempel på skador
  • Vanligt förekommande konstruktionsskador på betong och stålreservoarer
 • Nedbrytningsprocesser
  • Korrosion, frostsprängning mm.
 • Uttjänta ytskikt
  • Epoxi, Bitumen mm.
 • Nya ytskikt
  • Sprutbetong, plast mm.
 • Vikten av periodisk besiktning
  • Verkliga exempel

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar kunskapsområdet ”Inspektion, skadeanalys i vattenmiljö”.

Datum: Tisdag 9 mars 2021
Tid: 9.00-10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 8 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 febr – 16 juni.