RENOVERA & YTSKYDDA BETONG

Betongskador och orsak

6 april 2021

Presentatör

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.
Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper och kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Jan-Olof Tegnesjö som har arbetat med kristallisering i 25 års tid och därför också läst in spetskompetens gällande betongskador och orsak

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Betongskador
  • Armeringskorrosion
  • Frostsprängning
  • Karbonatisering
  • Kemikalieangrepp
  • Slitage
  • Sprickor
  • ASR Alkali – Kisel Reaktioner i betong
  • Sulfater – Ettringit – Thaumasit påverkan betong
 • Orsaker till dessa skador
 • Lämpliga åtgärder
 • Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd med Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Betongskador och orsak”.

Datum: Tisdag 6 april 2021
Tid: 9.00-10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 5 april för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 febr – 16 juni.