RENOVERA & YTSKYDDA BETONG

Drönare och Industriella Repklättrare

16 mars 2021

Presentatör

Charlotta Tilder är samordnare för ett antal drönare och dess piloter så att Rätt slags kameror och drönare används på Rätt plats och på Rätt sätt. Kostnaderna för kamerorna kan skilja från 50 000:- upp till 500 000:- och används till olika slags uppdrag. IR kameror används för att framför allt se fuktinträngning, sprickor samt armeringskorrosion i betong.

Fredrik Nilsson är ordförande i Sveriges Industriella Repklättrares förening som är bildad för att se till så att Industriell Repklättring används på Rätt Plats och på Rätt sätt. Industriell Repklättring används inom inspektion och tillståndsbedömning för att kunna utföra handnära inspektioner samt de prover som behövs för att kunna beräkna tillståndsbedömning

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Drönare
  • Ej handnära inspektion
  • Myndighetskrav för att kunna använda drönare
  • Sensorer och AI nödvändigt för inspektion av betong
  • 3D av konstruktionen för att identifiera skadad/nedbruten betong samt för att kunna jämföra med kommande inspektioner i framtiden
  • Begränsningar
 • Industriella Repklättrare
  • Handnära inspektion
  • Betongkax, bomknackning, borrkärnor, georadar etc
  • Renovering av små skador
  • Renovering av stora skador
  • Begränsningar

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar i de kunskapsområden som så önskas gällande ”Renovering & Ytskydd av Betong”.

Datum: Tisdag 16 mars 2021
Tid: 9.00-10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 15 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 febr – 16 juni.