FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR

Gröna Tak – På betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

3 mars 2021

Presentatör

Ylva Edwards som är tekniskt doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad.

Ylva har under 40 års arbete byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Vinnovaprojekt om GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage
  • GRÖNATAKHANDBOKEN med fokus på Betong, Isolering och Tätskikt
  • Tätskiktsuppbyggnader i GRÖNA TAK
  • Material och materialegenskaper
  • Rostskydd – Mekaniska barriärer och kemiska skydd
  • Exempel på felaktig installation
  • Vackra GRÖNA TAK

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma men med möjlighet till fördjupande distansutbildningar för de som så önskar.

Datum: Onsdag 3 mars
Tid: 9.00-10.00
Kostnad: 950:- / timma / person