RENOVER & YTSKYDDA BETONG

Inspektion & Tillståndsbedömning

2 mars 2021

Presentatör

Mikael Lorentzon, PhD. KIWA Inspecta har sedan 2000 arbetat med oberoende tredjepartsgranskningar åt bl.a kärnkraftindustrin, processindustrin samt VA-Verken.

Under dessa 20 år har Mikael och hans kollegor utvecklat spetskompetens inom området inspektion och tillståndsbedömning av betong vilket idag är en väsentlig del av verksamheten.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
  • Arbetsmetoder gällande inspektion och tillståndsbedömning
  • Testmetoders
  • Resultat av besiktning, resultat av analyserade prover, historik och anläggningsdata ger tillsammans underlag för en tillståndsbedömning
  • Tillståndsbedömning ska ge svar på skadeorsak, placering, omfattning, skadans effekter, framtida nedbrytning och skadans framtida effekt.
  • Våra erfarenheter från ett antal större projekt.
  • Vikten av korrekt ytskydd och dess betydelse för förväntad livslängd av konstruktioner.

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Renovering & Ytskydd av Betong”.

Datum: Tisdag 2 mars 2021
Tid: 9.00-10.00

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 1 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 9 feb-16 juni.

Distansutbildningarna ”Ytskydd kommer att fokusera på att minska antalet tvister vilket sparar pengar och tid både för beställare och leverantörer av produkter och entreprenad.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Stefan Hassesson, VD Nordic Juridik, på 076 397 90 50, stefan.hassesson@nordicjuridik.se.