ROSTSKYDD

Rost – Korrosion – Erosion

24 februari 2021

Presentatör

Presentatör är Mats Nordin som har följande erfarenhet och uppdrag:

 • Arbetat inom färgindustrin i 45 år och framförallt med rostskydd inom en mängd branscher och miljöer.
 • Produktchef metall på Tikkurila Sverige AB.
 • FROSIO level 3, sedan 1998.
 • Representerar SVEFF i SSG ytskyddskommite och i SIS
 • Sekreterare i VKC´s styrelse
Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Varför korroderar det?
 • När korroderar det, i vilken miljö?
 • Vanliga typer av korrosion
  • Allmän korrosion
  • Bimetall/galvanisk korrosion
  • Spaltkorrosion
  • Gropfrätning
  • Interkristallin korrosion
  • Spänningskorrosion
  • Selektiv korrosion
 • Erosion

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande distansutbildningar gällande ”Skador på rostskyddsmålning”.

Datum: Onsdag 24 februari 2021
Tid: 11.00-12.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 8 februari för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagarna skicka in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden 10 febr-16 juni.

Anmälan distansutbildningen ”Rostskyddsmålning rost & korrosion” sker på www.ytskyddsakademien.se under ”Planerade distansutbildningar”.

Kommande distansutbildningar ”Rostskyddsmålning” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på ytskyddet och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.