RENOVERA & YTSKYDDA BETONGGOLV

Skador på betonggolv och ytskydd

18 mars 2021

Presentatör

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv. Håkan arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall.

Även Internationellt arbete genom deltagande i CEN, för SS EN-, EFNARC- standard som expert och ger bidrag i branschsamverkan och samarbetsorganisationer sedan 1984 och kapitelutredare i AMA/RA – Hus alltsedan 90-talet.

Kunskap och information som bland annat kommer delges är
 • Skador som uppstår på betonggolv
  • Sprickor
  • Slitage
  • Armeringskorrosion
  • Kemikalieangrepp
  • Läckage
 • Skador på ytskyddet
  • Blåsbildning
  • Kemikalieangrepp
  • Slitage
  • Släpp från underlaget
  • Sprickor
 • Orsaker till dessa skador
 • Lämpliga åtgärder
 • Hur det är möjligt att kunna använda Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID genom ökad kunskap

Mer information

Utbildningen kommer att ske under 1 timma och med möjlighet till fördjupande utbildningar i de kunskapsområden som önskas.

Datum: Torsdag 18 mars
Tid: 11.00-12.00
Kostnad: 950:- / timma / person

Ytskyddsakademien skickar länk till Microsoft Teams videomöte på måndag 15 mars för den veckans distansutbildningar.

För att kunna deltaga på distansutbildningarna och därmed erhålla länk till Teams videomöte så måste deltagaren skickat in en Intresseanmälan vilken gäller som ”entrebiljett” till alla arbetsområden och kunskapsområden
9 feb-16 juni.

Distansutbildningarna ”Renovering och ytskydd av betong” kommer att fokusera på de olika kunskapsområden som gör det möjligt att öka livslängden på betongen och därmed förbättra kapitalvärdet samt minska miljöpåverkan då ett ton ny cement ger 900 kg CO2.

Ytterligare information och lämplig rådgivning får ni genom att ta kontakt med samordnarna Tommy Thörn på 0706 57 57 88, tommy.thorn@ysa.email eller Anders Karlsson på 073 388 87 39, anders.karlsson@ysa.email.